Comunicat de presă


Indicatori monetari - februarie 2011

23.03.2011

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii februarie 2011 de 198130,4 milioane lei. Faţă de luna ianuarie 2011 aceasta s-a diminuat cu 0,5 la sută (-1,3 la sută în termeni reali), iar în raport cu februarie 2010 masa monetară s-a majorat cu 5,6 la sută (-1,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI28 februarie 2011
(mil. lei)
feb. 2011/
ian. 2011
(%)
feb. 2011/
feb. 2010
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns)79 357,4-0,93,3
Numerar în circulaţie 27 076,82,610,0
Depozite overnight **52 280,6-2,60,2
M2 (masa monetară intermediară)194 801,0-0,64,9
M1 79 357,4-0,93,3
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv)115 443,6-0,46,0
M3 (masa monetară în sens larg)198 130,4-0,55,6
M2 194 801,0-0,64,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv)3 329,43,878,8

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI28 februarie 2011
(mil. lei)
feb. 2011/
ian. 2011
(%)
feb. 2011/
feb. 2010
(%)
Masa monetară (M3)198 130,4-0,55,6
Active externe nete**19 157,9-14,5-14,7
Active interne nete***178 972,51,28,4

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit s-a redus în luna februarie 2011 cu 0,6 la sută (-1,3 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2011, până la nivelul de 206630,1 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,1 la sută (-0,7 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,9 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 3,4 milioane euro). La 28 februarie 2011, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 3,7 la sută (-3,6 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2010, pe seama majorării cu 8,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 5,6 la sută) şi a diminuării cu 3,2 la sută a componentei în lei (-10,0 la sută în termeni reali).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI28 februarie 2011
(mil. lei)
feb. 2011/
ian. 2011
(%)
feb. 2011/
feb. 2010
(%)
Credit neguvernamental (total) 206 630,1-0,63,7
Credit neguvernamental în lei:76 954,90,1-3,2
- gospodării ale populaţiei35 116,0-0,9-7,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)41 838,90,90,5
Credit neguvernamental în valută: 129 675,2-0,98,4
- gospodării ale populaţiei64 640,6-1,17,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)65 034,6-0,89,1

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna februarie 2011 cu 0,2 la sută, până la 62411,5 milioane lei. La 28 februarie 2011, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 22,6 la sută (13,9 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2010.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au redus în luna februarie 2011 cu 1,1 la sută faţă de luna ianuarie 2011, până la nivelul de 172345,9 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI28 februarie 2011
(mil. lei)
feb. 2011/
ian. 2011
(%)
feb. 2011/
feb. 2010
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)**172 345,9-1,14,3
Depozite în lei ale rezidenţilor:110 321,9-0,87,7
- gospodării ale populaţiei65 886,51,67,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)44 435,4-4,28,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 62 024,0-1,7-1,1
- gospodării ale populaţiei39 341,6-0,74,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)22 682,4-3,4-9,8

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,6 la sută, până la 65886,5 milioane lei. La 28 februarie 2011, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 7,2 la sută (-0,4 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2010.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 4,2 la sută, până la 44435,4 milioane lei. La 28 februarie 2011, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 8,5 la sută (0,9 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2010.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au diminuat cu 1,7 la sută, până la nivelul de 62024,0 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au redus cu 0,8 la sută, până la 14715,1 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au scăzut cu 1,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au diminuat cu 3,7 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 4,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,9 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 9,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 12,1 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11024,4 milioane lei (soldul la 28 februarie 2011), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 51387,1 milioane lei (soldul la 28 februarie 2011).