Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna noiembrie 2002

20.01.2003

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii noiembrie 2002 de 334 584 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,0 la sută (0,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 octombrie 2002
(mld. lei)
30 noiembrie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Masa monetară 324 933 334 584 3,0
Active externe nete 218 928 220 276 0,6
Active interne nete 106 005 114 308 7,8

Activele externe nete au crescut cu 0,6 la sută, până la 220 276 miliarde lei, prin majorarea cu 0,6 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea practic constantă a componentei "Aur". Majorarea componentei "Valute convertibile" s-a datorat în principal majorării poziţiei externe a băncilor, activele de rezervă ale BNR diminuându-se ca urmare a plăţilor efectuate în contul datoriei externe.

Activele interne nete s-au majorat cu 7,8 la sută, până la 114 308 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 6,2 la sută, până la 181 090 miliarde lei, iar alte active nete şi-au mărit soldul negativ cu 3,5 la sută.

Creditul neguvernamental a crescut în luna noiembrie cu 4,0 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată din perioada ianuarie - noiembrie s-a cifrat la 24,9 la sută), până la un nivel de 171 494 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 6,2 la sută a componentei în lei şi cu 2,6 la sută a celei în valută (exprimată în dolari SUA, componenta în valută s-a majorat cu 2,5 la sută).

Creditul guvernamental net s-a majorat cu 70,1 la sută (până la 9 597 miliarde lei), principalii factori de influenţă fiind: (i) diminuarea disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei statului deschis la Banca Naţională a României şi (ii) emiterea unor titluri de stat.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 0,7 la sută, până la 72 822 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 0,9 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 41 688 miliarde lei) şi al majorării cu 0,4 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 31 134 miliarde lei).

Tabel 2. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 octombrie 2002
(mld. lei)
30 noiembrie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
M1 72 319 72 822 0,7
Numerar în afara băncilor 41 324 41 688 0,9
Disponibilităţi la vedere 30 995 31 134 0,4

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 3,6 la sută, până la 261 762 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 1,9 la sută, până la 83 837 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,1 la sută (faţă de 25,3 la sută la sfârşitul lunii octombrie).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 5,9 la sută, până la 42 750 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 5,7 la sută (până la 23 882 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 5,6 la sută (cifrându-se la 8 149 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 6,6 la sută (până la 10 719 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 4,0 la sută, până la 135 175 miliarde lei (exprimate în dolari, depunerile în valută au crescut cu 3,9 la sută, ajungând la 4 027 milioane dolari). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 1,3 la sută (reprezentând echivalentul a 1 909 milioane dolari).

Tabel 3. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 octombrie 2002
(mld. lei)
30 noiembrie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Cvasibani 252 614 261 762 3,6
Economii ale populaţiei 82 290 83 837 1,9
Depozite în lei ale agenţilor economici 40 363 42 750 5,9
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
din care populaţia
129 960 135 175 4,0
63 178 64 099 1,5

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii noiembrie la 42 677 miliarde lei (în scădere cu 0,8 la sută faţă de luna octombrie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau 155,1 milioane dolari (în creştere cu 10,9 la sută faţă de luna octombrie).

Tabel 4. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 octombrie 2002 30 noiembrie 2002 Variaţie (%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
din care populaţia
38 337 37 468 -2,3
18 416 18 808 2,1
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(echivalent mil. dolari)
din care populaţia
139,8 155,1 10,9
46,3 45,8 -1,1