Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna decembrie 2002

11.02.2003

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii decembrie 2002 de 373 711 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 11,7 la sută (10,0 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 noiembrie 2002
(mld. lei)
31 decembrie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Masa monetară 334 584 373 711 11,7
Active externe nete 220 276 236 923 7,6
Active interne nete 114 308 136 788 19,7

Activele externe nete au crescut cu 7,6 la sută, până la 236 923 miliarde lei, prin majorarea cu 3,6 la sută a componentei "Valute convertibile" şi cu 33,1 la sută a componentei "Aur". Majorarea componentei "Valute convertibile" s-a datorat în principal cumpărărilor de valută efectuate de Banca Naţională, iar creşterea semnificativă a componentei "Aur" a fost determinată de reevaluarea internă a stocului de aur la sfârşitul anului 2002, prin modificarea preţului de la 282 004 lei/gram la 375 351 lei/gram.

Activele interne nete s-au majorat cu 19,7 la sută, până la 136 788 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 10,6 la sută, până la 200 358 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 4,8 la sută.

Creditul neguvernamental a crescut în luna decembrie cu 4,7 la sută, până la un nivel de 179 626 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 1,0 la sută a componentei în lei şi cu 7,1 la sută a celei în valută (exprimată în dolari SUA, componenta în valută s-a majorat cu 7,3 la sută).

Creditul guvernamental net s-a majorat cu 116,0 la sută (până la 20 732 miliarde lei), principalii factori de influenţă fiind: (i) diminuarea disponibilităţilor în lei şi valută ale Ministerului Finanţelor Publice în conturile deschise la Banca Naţională a României şi (ii) emiterea unor titluri de stat.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 21,3 la sută, până la 88 304 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 9,3 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 45 577 miliarde lei) şi al majorării cu 37,2 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 42 726 miliarde lei). Atât expansiunea numerarului în circulaţie, cât şi creşterea depunerilor la vedere au fost determinate de factori sezonieri (acordarea primelor de sfârşit de an, în special în sectorul nebugetar; volumul mare al vânzărilor de mărfuri ocazionate de sărbătorile de iarnă) şi conjuncturali (indexarea pensiilor şi a altor categorii de indemnizaţii şi ajutoare sociale).

Tabel 2. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 noiembrie 2002
(mld. lei)
31 decembrie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
M1 72 822 88 304 21,3
Numerar în afara băncilor 41 688 45 577 9,3
Disponibilităţi la vedere 31 134 42 726 37,2

Cvasibaniiau înregistrat o creştere de 9,0 la sută, până la 285 408 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 6,0 la sută, până la 88 894 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 23,8 la sută (faţă de 25,1 la sută la sfârşitul lunii noiembrie). Această evoluţie s-a datorat, în mare măsură, bonificării de către CEC, în luna decembrie, a dobânzilor aferente întregului an 2002.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 16,3 la sută, până la 49 702 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 23,0 la sută (până la 29 370 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 11,2 la sută (cifrându-se la 9 062 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 5,1 la sută (până la 11 270 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 8,6 la sută, până la 146 812 miliarde lei (exprimate în dolari, depunerile în valută au crescut cu 8,8 la sută, ajungând la 4 382 milioane dolari). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 2,8 la sută şi au reprezentat echivalentul a 1 962 milioane dolari.

Tabel 3. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 noiembrie 2002
(mld. lei)
31 decembrie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Cvasibani 261 762 285 408 9,0
Economii ale populaţiei 83 837 88 894 6,0
Depozite în lei ale agenţilor economici 42 750 49 702 16,3
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
din care populaţia
135 175 146 812 8,6
64 099 65 732 2,5

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii decembrie la 41.273 miliarde lei (în scădere cu 3,3 la sută faţă de luna noiembrie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau 135 milioane dolari (în scădere cu 13,0 la sută faţă de luna noiembrie).

Tabel 4. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 30 noiembrie 2002 31 decembrie 2002 Variaţie
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
37 468 36 747 -1,9
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. dolari)
155 135 -13,0

În perioada ianuarie - decembrie 2002 masa monetară a înregistrat o creştere nominală de 38,1 la sută, superioară ratei inflaţiei, de 17,8 la sută, din perioada menţionată (în termeni reali creşterea a fost de 17,2 la sută). Activele externe nete s-au majorat cu 40,6 la sută (exprimate în echivalent dolari, creşterea a fost de 32,6 la sută), pe seama creşterii componentei "Valute convertibile" cu 42,2 la sută (+34,1 la sută, în echivalent dolari) şi cu 33,3 la sută a componentei "Aur" (exprimat în dolari, stocul de aur a crescut cu 25,7 la sută). Activele interne nete au crescut în această perioadă cu 34,1 la sută (+13,8 la sută în termeni reali).

Creditul neguvernamental a crescut în perioada ianuarie - decembrie 2002 cu 51,9 la sută (+28,9 la sută în termeni reali) reflectând majorarea cu 40,4 la sută a componentei în lei (+19,2 la sută în termeni reali) şi cu 59,6 la sută a celei în valută (exprimată în dolari, componenta în valută s-a majorat cu 50,6 la sută). Creditul guvernamental net s-a redus în această perioadă cu 17,0 la sută (-29,6 la sută în termeni reali), în principal ca urmare a răscumpărărilor de titluri de stat pe termen mediu şi lung destinate restructurării sistemului bancar.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat în această perioadă cu 37,3 la sută (+16,6 la sută în termeni reali), pe seama creşterii cu 49,0 la sută (+26,5 la sută în termeni reali) a disponibilităţilor la vedere şi cu 27,9 la sută (+8,6 la sută în termeni reali) a numerarului în circulaţie. Cvasibanii au înregistrat o creştere de 38,4 la sută (+17,5 la sută în termeni reali) fiind expresia sporirii cu 39,5 la sută a economiilor populaţiei (+18,4 la sută în termeni reali), cu 86,1 la sută a depozitelor în lei (+57,9 la sută în termeni reali) şi cu 26,8 la sută a depozitelor în valută ale rezidenţilor (+19,6 la sută, exprimate în echivalent dolari).

Volumul titlurilor de stat aflate în sectorul nebancar s-a majorat în perioada ianuarie - decembrie 2002 cu 30,2 la sută (+10,6 la sută în termeni reali), titlurile de stat în lei înregistrând o creştere de 39,0 la sută (+18,0 la sută în termeni reali), iar cele în valută diminuându-se cu 18,7 la sută (în echivalent dolari).