Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna ianuarie 2003

18.03.2003

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii ianuarie 2003 de 355 721 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o scădere nominală de 4,8 la sută (-6,0 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 decembrie 2002
(mld. lei)
31 ianuarie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Masa monetară 373 711 355 721 -4,8
Active externe nete 236 923 232 227 -2,0
Active interne nete 136 788 123 494 -9,7

Activele externe nete au scăzut cu 2,0 la sută, până la 232 227 miliarde lei, prin diminuarea cu 2,4 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea practic constantă a componentei "Aur". Diminuarea componentei "Valute convertibile" s-a datorat reducerii activelor externe ale băncilor, creşterea activelor de rezervă ale BNR (ca urmare a cumpărărilor nete de valută de pe piaţa valutară) compensând numai parţial scăderea acestora.

Activele interne nete s-au diminuat cu 9,7 la sută, până la 123 494 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 0,1 la sută, până la 200 572 miliarde lei, iar alte active nete şi-au mărit soldul negativ cu 21,2 la sută (ajungând la -77 078 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna ianuarie cu 2,8 la sută (1,5 la sută în termeni reali), până la un nivel de 184 610 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 6,4 la sută a componentei în lei şi cu 0,6 la sută a celei în valută (exprimată în dolari SUA, componenta în valută s-a majorat cu 1,8 la sută).

Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 23,0 la sută (până la 15 962 miliarde lei), ca urmare, în principal, a majorării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei statului deschis la Banca Naţională a României.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 decembrie 2002
(mld. lei)
31 ianuarie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Creditul intern 200 358 200 572 0,1
Credit neguvernamental 179 626 184 610 2,8
Creditul guvernamental 20 732 15 962 -23,0

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a diminuat cu 16,4 la sută, până la 73 802 miliarde lei, fiind rezultatul scăderii cu 8,9 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 41 543 miliarde lei) şi al diminuării cu 24,5 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 32 259 miliarde lei). Aceste reduceri semnificative ale celor doi indicatori au reflectat revenirea acestora la nivelurile obişnuite, după creşterile semnificative cu caracter sezonier înregistrate în luna decembrie.

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 decembrie 2002
(mld. lei)
31 ianuarie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
M1 88 304 73 802 -16,4
Numerar în afara băncilor 45 577 41 543 -8,9
Disponibilităţi la vedere 42 726 32 259 -24,5

Cvasibanii au înregistrat o scădere de 1,2 la sută, până la 281 920 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 1,8 la sută, până la 90 509 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,4 la sută (faţă de 23,8 la sută la sfârşitul lunii decembrie).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au scăzut cu 7,0 la sută, până la 46 236 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au redus cu 12,9 la sută (până la 25 582 miliarde lei), depozitele condiţionate au scăzut cu 3,4 la sută (cifrându-se la 8 757 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 5,6 la sută (până la 11 896 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au scăzut cu 1,1 la sută, până la 145 175 miliarde lei (exprimate în dolari, depunerile în valută au rămas practic nemodificate, cifrându-se la 4 382 milioane dolari). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 3,0 la sută (reprezentând echivalentul a 2 021 milioane dolari).

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 decembrie 2002
(mld. lei)
31 ianuarie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Cvasibani 285 408 281 920 -1,2
Economii ale populaţiei 88 894 90 509 1,8
Depozite în lei ale agenţilor economici 49 702 46 236 -7,0
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
din care populaţia
146 812 145 175 -1,1
65 732 66 938 1,8

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii ianuarie la 41 535 miliarde lei (în creştere cu 0,6 la sută faţă de luna decembrie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau 80,4 milioane dolari (în scădere cu 40,4 la sută faţă de luna decembrie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 decembrie 2002 31 ianuarie 2003 Variaţie
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
36 747 38 868 5,8
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. dolari)
135 80,4 -40,4