Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna martie 2003

12.05.2003

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii martie 2003 de 369 451 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 0,6 la sută (-0,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 28 februarie 2003
(mld. lei)
31 martie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Masa monetară 367 401 369 451 0,6
Active externe nete 234 636 231 542 -1,3
Active interne nete 132 765 137 909 3,9

Activele externe nete au scăzut cu 1,3 la sută, până la 231 542 miliarde lei, prin reducerea cu 1,6 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea practic constantă a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 3,9 la sută, până la 137 909 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 3,6 la sută, până la 215 324 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 3,0 la sută (ajungând la 77 415 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna martie cu 4,5 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe primele trei luni ale anului s-a cifrat la 6,7 la sută), până la un nivel de 197 985 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 5,3 la sută a componentei în lei şi cu 4,0 la sută a celei în valută.

Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 6,0 la sută (până la 17 339 miliarde lei), fiind rezultatul: (i) diminuării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei statului deschis la Banca Naţională a României; (ii) majorării disponibilităţilor în valută ale Ministerului Finanţelor Publice în contul deschis la Banca Naţională a României; (iii) răscumpărării unor titluri de stat în lei.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 28 februarie 2003
(mld. lei)
31 martie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Credit intern 207 927 215 324 3,6
Credit neguvernamental 189 484 197 985 4,5
Credit guvernamental, net 18 443 17 339 -6,0

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 2,1 la sută, până la 79 940 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 0,2 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 45 867 miliarde lei) şi al majorării cu 4,8 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 34 073 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 28 februarie 2003
(mld. lei)
31 martie2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
M1 78 288 79 940 2,1
Numerar în afara băncilor 45 772 45 867 0,2
Disponibilităţi la vedere 32 516 34 073 4,8

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 0,1 la sută, până la 289 510 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 0,4 la sută, până la 93 098 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,2 la sută.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 3,7 la sută, până la 50 096 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 3,9 la sută (până la 27 848 miliarde lei), depozitele condiţionate au scăzut cu 0,3 la sută (cifrându-se la 9 186 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 6,1 la sută (până la 13 063 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au scăzut cu 1,2 la sută, până la 146 317 miliarde lei (exprimate în dolari, depunerile în valută s-au cifrat la 4 409 milioane dolari). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 1,7 la sută, reprezentând echivalentul a 2 057 milioane dolari.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 28 februarie 2003
(mld. lei)
31 martie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Cvasibani 289 113 289 510 0,1
Economii ale populaţiei 92 753 93 098 0,4
Depozite în lei ale agenţilor economici 48 326 50 096 3,7
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
din care populaţia
148 033 146 317 -1,2
66 955 68 266 2,0

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii martie la 43 438 miliarde lei (în creştere cu 3,2 la sută faţă de luna februarie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau 99,4 milioane dolari (în creştere cu 6,2 la sută faţă de luna februarie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 28 februarie 2003 31 martie 2003 Variaţie
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
39 007 40 136 2,9
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. dolari)
93,6 99,4 6,2