Comunicat de presă


Preschimbarea bancnotelor de hârtie, de 10 000 şi de 50 000 de lei, se prelungeşte până în martie 2003

18.12.2002

Interviu cu Ion Niţu, directorul Direcţiei Operaţiuni Bancare din BNR


  • Domnule director, scoaterea din circulaţie a bancnotelor de hârtie a produs confuzie şi încurcături. Nu putea fi evitată tevatura asta?

Pretutindeni, în lume, apar bancnote noi, sunt retraşi din circulaţie bani vechi. De ce la noi ar fi altfel? Retragem două emisiuni, am anunţat asta din septembrie. Am precizat, în ziare, la televiziuni, că nu toate bancnotele de hârtie ies din circulaţie. Bunăoară, bancnota de hârtie de 100.000 de lei circulă şi va continua să circule. La fel bancnota de hârtie de 50 000 de lei, emisiunea din anul 2000. De altfel, sunt singurele bancnote de hârtie care vor mai circula în România. Atenţie: aceste două bancnote sunt valabile. Cine le refuză la plată încalcă legea . Alte două bancnote de hârtie, cea de 10 000 de lei, emisiunea din 1999 şi cea de 50 000 de lei, emisiunea din 1996, sunt în curs de a fi scoase din circulaţie. Nu văd unde sunt confuzia şi încurcăturile.

  • Totuşi, de ce a fost nevoie de două tipuri de bancnote de 50 000 de lei?

Din '96 şi până în 2000, tehnica tipăririi banilor a avansat mult. Au fost inventate metode superioare de protejare a bancnotelor împotriva contrafacerilor. BNR a trecut la realizarea unei noi emisiuni a bancnotei de 50 000 de lei, în 2000, din motive de securitate, la solicitarea organelor de specialitate. Pentru că multe bancnote din emisiunea 1996 au fost falsificate. Aşa că, începând cu anul 1999, încă, nu numai că nu au mai fost tipărite bancnote de 50 000 de lei de tipul celor din 1996, dar s-a şi trecut la retragerea treptată a vechilor bancnote. La 1 octombrie 2002, când a început scoaterea definitivă din circulaţie a bancnotelor de 50 000 de lei, ediţia 1996, în afara sistemului bancar mai erau doar 4,28 la sută din totalul bancnotelor emise. La sfârşitul lunii noiembrie, în afara sistemului bancar (la populaţie, la agenţi economici şi la instituţii) mai erau numai 1,8 la sută din totalul emisiunii. În decembrie, retragerea a continuat.

  • Dar în decembrie a intervenit o criză de numerar. Băncile au repus în circulaţie hârtii vechi. Pensiile au fost plătite cu hârtii de 10 000 şi 50 000 de lei vechi, în curs de retragere. De aici au început confuzia şi încurcăturile. Cum să se mai descurce oamenii?

Am citit şi eu despre toate aceste lucruri, în ziare. Banca Naţională a promis că va face o analiză amănunţită şi a făcut-o. Acum pot să garantez: 1) nici măcar o singură hârtie de 10 000 de lei sau de 50 000 de lei, ediţia 1996, nu a fost repusă în plăţi de către bănci; 2) în cazul că, totuşi, în mod incidental, au fost plătite pensii cu hârtii de 10 000 de lei sau de 50 000 de lei, emisiunea din 1996, plătitorii au încălcat legea; 3) nici vorbă de criză de numerar, în decembrie am făcut plăţi numai cu bancnote triate, cele mai multe noi, aşa că nu am fost nevoiţi să repunem vechituri în circulaţie.

  • Totuşi, Banca Naţională a anunţat o serie de măsuri. Aţi promis că veţi prelungi circulaţia bancnotelor de hârtie de 10 000 de lei şi de 50 000 de lei, emisiunea din 1996.

Analiza făcută a arătat că nu e nevoie să obligăm comercianţii să primească aceste bancnote şi după 15 decembrie 2002. Dar vom obliga băncile, inclusiv unităţile CEC şi cooperativele de credit autorizate, să-şi prelungească perioada de încasări şi de preschimbare a bancnotelor respective de la 31 decembrie 2002 la 31 martie 2003. De la 31 martie la 30 iunie 2003, preschimbările vor putea fi făcute numai la sucursalele BNR. Repet: mai rămân în circulaţie numai două bancnote de hârtie: cea de 50 000 de lei, emisiunea din 2000, şi cea de 100 000 de lei. Ambele circulă în paralel cu bancnotele din plastic.

Mediafax