Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna aprilie 2003

09.06.2003

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii aprilie 2003 de 378 594 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 2,5 la sută (1,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 martie 2003
(mld. lei)
30 aprilie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Masa monetară 369 451 378 594 2,5
Active externe nete 231 542 226 250 -2,3
Active interne nete 137 909 152 344 10,5

Activele externe nete au scăzut cu 2,3 la sută, până la 226 250 miliarde lei, prin reducerea cu 2,8 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea constantă a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 10,5 la sută, până la 152 344 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 4,9 la sută, până la 225 900 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 5,0 la sută (ajungând la 73 556 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna aprilie cu 4,3 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe primele patru luni ale anului s-a cifrat la 10,1 la sută), până la un nivel de 206 479 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 5,4 la sută a componentei în lei şi cu 3,6 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 1,4 la sută).

Creditul guvernamental net s-a majorat cu 12,0 la sută (până la 19 422 miliarde lei), fiind rezultatul: (i) diminuării disponibilităţilor în lei şi valută ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României; (ii) răscumpărării unor titluri de stat în lei.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 martie 2003
(mld. lei)
30 aprilie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Creditul intern 215 324 225 900 4,9
Credit neguvernamental 197 985 206 479 4,3
Credit guvernamental, net 17 339 19 422 12,0

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 9,9 la sută, până la 87 820 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 12,4 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 51 575 miliarde lei) şi al majorării cu 6,4 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 36 245 miliarde lei). Creşterea semnificativă a numerarului în circulaţie a fost determinată atât de factori sezonieri (acordarea dividendelor aferente anului 2002, plata primelor ocazionate de sărbătorile de Paşti), cât şi de factori conjuncturali (majorarea salariului minim pe economie, plata unor ajutoare sociale, plăţile compensatorii pentru salariaţii disponibilizaţi în luna aprilie).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 martie 2003
(mld. lei)
30 aprilie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
M1 79 940 87 820 9,9
Numerar în afara băncilor 45 867 51 575 12,4
Disponibilităţi la vedere 34 073 36 245 6,4

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 0,4 la sută, până la 290 774 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 1,1 la sută, până la 94 126 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 24,9 la sută, faţa de 25,2 la sută la sfârşitul lunii martie.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 0,6 la sută, până la 50.395 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au diminuat cu 1,2 la sută (până la 27 523 miliarde lei), depozitele condiţionate au crescut cu 7,9 la sută (cifrându-se la 9 907 miliarde lei), iar certificatele de depozit au scăzut cu 0,8 la sută (până la 12 965 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au menţinut relativ constante, situându-se la nivelul de 146 253 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 3 958 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 3,6 la sută, până la 70 712 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 1,4 la sută, reprezentând echivalentul a 1 914 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au diminuat cu 4,3 la sută, până la 67 101 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici s-au redus cu 6,3 la sută, până la 1 816 milioane euro).

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 martie 2003
(mld. lei)
30 aprilie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Cvasibanii 289 510 290 774 0,4
Economii ale populaţiei 93 098 94 126 1,1
Depozite în lei ale agenţilor economici 50 096 50 395 0,6
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
146 317 146.253 0,0
- populaţia 68 266 70.712 3,6
- agenţi economici 70.129 67.101 -4,3

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii aprilie la 40 144 miliarde lei (în scădere cu 7,6 la sută faţă de luna martie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau 52,3 milioane dolari (în scădere cu 47,4 la sută faţă de luna martie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 martie 2003 30 aprilie 2003 Variaţie
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
40 136 38 404 -4,3
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. dolari)
99,4 52,3 -47,4