Comunicat de presă


Indicatori monetari - decembrie 2010

26.01.2011

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii decembrie 2010 de 202763,4 milioane lei. Faţă de luna noiembrie 2010 aceasta a crescut cu 2,8 la sută (2,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu decembrie 2009 masa monetară s-a majorat cu 6,9 la sută (-1,0 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI31 decembrie 2010
(mil. lei)
dec. 2010/
nov. 2010
(%)
dec. 2010/
dec. 2009
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns)81 604,82,12,8
Numerar în circulaţie 26 792,92,211,8
Depozite overnight **54 811,92,1-1,1
M2 (masa monetară intermediară)199 586,42,86,2
M1 81 604,82,12,8
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv)117 981,63,28,6
M3 (masa monetară în sens larg)202 763,42,86,9
M2 199 586,42,86,2
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv)3 177,02,896,4

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI31 decembrie 2010
(mil. lei)
dec. 2010/
nov. 2010
(%)
dec. 2010/
dec. 2009
(%)
Masa monetară (M3)202 763,42,86,9
Active externe nete**23 682,9-23,66,6
Active interne nete***179 080,57,77,0

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna decembrie 2010 cu 0,7 la sută (0,1 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2010, până la nivelul de 209298,0 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,4 la sută (-0,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 0,8 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,8 la sută). La 31 decembrie 2010, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 4,7 la sută (-3,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2009, pe seama majorării cu 9,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 8,3 la sută) şi a diminuării cu 3,0 la sută a componentei în lei (-10,1 la sută în termeni reali).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI31 decembrie 2010
(mil. lei)
dec. 2010/
nov. 2010
(%)
dec. 2010/
dec. 2009
(%)
Credit neguvernamental (total) 209 298,00,74,7
Credit neguvernamental în lei:77 351,00,4-3,0
- gospodării ale populaţiei35 914,0-0,7-7,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)41 437,01,41,3
Credit neguvernamental în valută: 131 947,00,89,8
- gospodării ale populaţiei66 185,50,97,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)65 761,50,711,9

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna decembrie cu 5,7 la sută, până la 61628,2 milioane lei. La 31 decembrie 2010, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 31,7 la sută (21,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2009.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna decembrie 2010 cu 3,1 la sută faţă de luna noiembrie 2010, până la nivelul de 177438,7 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI31 decembrie 2010
(mil. lei)
dec. 2010/
nov. 2010
(%)
dec. 2010/
dec. 2009
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)**177 438,73,15,8
Depozite în lei ale rezidenţilor:113 489,55,110,5
- gospodării ale populaţiei64 228,23,58,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)49 261,37,213,3
Depozite în valută ale rezidenţilor: 63 949,2-0,2-1,7
- gospodării ale populaţiei39 786,30,74,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)24 162,9-1,7-10,3

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 3,5 la sută, până la 64228,2 milioane lei. La 31 decembrie 2010, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 8,5 la sută (0,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2009.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 7,2 la sută, până la 49261,3 milioane lei. La 31 decembrie 2010, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 13,3 la sută (4,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2009.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la nivelul de 63949,2 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au redus cu 0,2 la sută, până la 14924,7 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au scăzut cu 1,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au diminuat cu 3,0 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 4,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 3,0 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 10,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 11,5 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11251,7 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2010), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 50376,5 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2010).