Comunicat de presă


Comunicat de presă privind reuniunea inaugurală a Comitetului european pentru risc sistemic

20.01.2011

Consiliul general al Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) s-a întrunit astăzi pentru reuniunea inaugurală la sediul Băncii Centrale Europene (BCE) din Frankfurt pe Main. În cadrul reuniunii au fost adoptate decizii privind organizarea şi funcţionarea Comitetului:

  • A fost stabilit regulamentul de procedură al CERS, care va fi disponibil în zilele următoare pe website-ul CERS şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cursul lunii februarie.
  • Dl. Marek Belka, Guvernator al Narodowy Bank Polski, dl. Mario Draghi, Guvernator al Banca d’Italia, dl. Athanasios Orphanides, Guvernator al Central Bank of Cyprus, şi dl. Axel Weber, Preşedinte al Deutsche Bundesbank, au fost aleşi membri în Comitetul director pentru un mandat de trei ani.
  • Dl. Stefan Ingves, Guvernator al Sveriges Riksbank, a fost ales Preşedinte al Comitetului tehnic consultativ pentru un mandat de trei ani.
  • Mandatele conducătorilor Comitetului ştiinţific consultativ şi Comitetului tehnic consultativ au fost adoptate şi vor fi publicate pe website-ul CERS.
  • Consiliul general a hotărât aprobarea procedurilor de selecţie a membrilor Comitetului ştiinţific consultativ şi publicarea unei invitaţii la exprimarea interesului pentru calitatea de membru al Comitetului. Invitaţia va fi afişată pe website-ul CERS în zilele următoare şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la începutul lunii februarie. Persoanele interesate vor avea la dispoziţie trei săptămâni pentru depunerea candidaturii după publicarea în Jurnalul Oficial.

CERS este un organism independent al UE, responsabil cu supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar din Uniune. CERS are sediul la Frankfurt pe Main, iar secretariatul său este asigurat de Banca Centrală Europeană.

Preşedinţia CERS este asigurată de Preşedintele Băncii Centrale Europene, dl. Jean-Claude Trichet. Primul vicepreşedinte al CERS este dl. Mervyn King, Guvernator al Bank of England, care a fost ales de către membrii Consiliului general al BCE la data de 16 decembrie 2010 pentru un mandat de cinci ani. Al doilea vicepreşedinte al CERS va fi Preşedintele Comitetului comun al Autorităţilor europene de supraveghere.

Consiliul general este constituit din următorii membri cu drept de vot: Preşedintele şi Vicepreşedintele Băncii Centrale Europene, guvernatorii băncilor centrale naţionale din statele membre ale UE, un membru al Comisiei Europene, Preşedintele Autorităţii bancare europene, Preşedintele Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale, Preşedintele Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe, Preşedintele şi cei doi Vicepreşedinţi ai Comitetului ştiinţific consultativ şi Preşedintele Comitetului tehnic consultativ. Nu au drept de vot următorii membri: un reprezentant la nivel înalt din fiecare stat membru din cadrul autorităţilor naţionale de supraveghere competente şi Preşedintele Comitetului economic şi financiar.

Consiliul general intenţionează să organizeze cel puţin patru reuniuni pe an.

Calendarul reuniunilor pentru anul 2011 şi alte informaţii referitoare la CERS sunt disponibile pe website-ul: www.esrb.europa.eu.

Sursa: http://www.esrb.europa.eu/news/pr/2011/html/pr110120.en.html