Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna mai 2003

22.07.2003

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii mai 2003 de 379 098 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 0,1 la sută (scădere de 0,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 aprilie 2003
(mld. lei)
31 mai 2003
(mld.lei) 
Variaţie
(%)
Masa monetară 378 594 379 098 0,1
Active externe nete 226 250 219 069 -3,2
Active interne nete 152 344 160 028 5,0

Activele externe nete au scăzut cu 3,2 la sută, până la 219 069 miliarde lei, prin reducerea cu 3,8 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea constantă a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 5,0 la sută, până la 160 028 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 5,9 la sută, până la 239 292 miliarde lei, iar soldul negativ al poziţiei "Alte active nete" s-a majorat cu 7,8 la sută (ajungând la -79 263 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna mai cu 5,4 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe primele cinci luni ale anului s-a cifrat la 15,5 la sută), până la un nivel de 217 660 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 9,3 la sută a componentei în lei şi cu 2,9 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 0,2 la sută).

Creditul guvernamental net s-a majorat cu 11,4 la sută (până la 21 632 miliarde lei), factorii semnificativi de influenţă a acestuia fiind: (i) diminuarea disponibilităţilor în lei şi valută ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României; (ii) răscumpărarea unor titluri de stat în lei şi valută.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 30 aprilie 2003
(mld. lei)
31 mai 2003
(mld.lei) 
Variaţie
(%)
Creditul intern 225 900 239 292 5,9
Credit neguvernamental 206 479 217 660 5,4
Credit guvernamental, net 19 422 21 632 11,4

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a diminuat cu 3,2 la sută, până la 85 019 miliarde lei, fiind rezultatul reducerii cu 2,6 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 50 213 miliarde lei) şi al contracţiei cu 4,0 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 34 806 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 aprilie 2003
(mld. lei)
31 mai 2003
(mld.lei)
Variaţie
(%)
M1 87 820 85 019 -3,2
Numerar în afara băncilor 51 575 50 213 -2,6
Disponibilităţi la vedere 36 245 34 806 -4,0

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 1,1 la sută, până la 294 078 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au diminuat cu 0,5 la sută, până la 93 633 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 24,7 la sută, faţă de 24,9 la sută la sfârşitul lunii aprilie.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au scăzut cu 0,5 la sută, până la 50 158 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au diminuat cu 2,7 la sută (până la 26 772 miliarde lei), depozitele condiţionate au crescut cu 7,8 la sută (cifrându-se la 10 677 miliarde lei), iar certificatele de depozit au scăzut cu 2,0 la sută (până la 12 709 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat cu 2,8 la sută, ajungând la nivelul de 150 287 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 3 946 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 3,4 la sută, până la 73 133 miliarde lei (în echivalent euro creşterea a fost de 0,3 la sută, ajungându-se la 1 920 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici au sporit cu 1,2 la sută, până la 67 879 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici s-au redus cu 1,8 la sută, până la 1 782 milioane euro).

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 aprilie 2003
(mld. lei)
31 mai 2003
(mld.lei)
Variaţie
(%)
Cvasibanii 290 774 294 078 1,1
Economii ale populaţiei 94 126 93 633 -0,5
Depozite în lei ale agenţilor economici 50 395 50 158 -0,5
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
146.253 150 287 2,8
- populaţia 70.712 73 133   3,4
- agenţi economici 67.101 67 879 1,2

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii mai la 40 384 miliarde lei (în creştere cu 0,6 la sută faţă de luna aprilie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau 66,2 milioane dolari (în creştere cu 26,6 la sută faţă de luna aprilie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 30 aprilie 2003 31 mai 2003 Variaţie (%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
38 404 38 255 -0,4
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. dolari)
52,3 66,2 26,6