Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iunie 2003

05.08.2003

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii iunie 2003 de 388 499 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 2,5 la sută (1,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 mai 2003
(mld. lei)
30 iunie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Masa monetară 379 098 388 499 2,5
Active externe nete 219 069 224 354 2,4
Active interne nete 160 029 164 145 2,6

Activele externe nete au crescut cu 2,4 la sută, până la 224 354 miliarde lei, prin majorarea cu 2,9 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea constantă a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 2,6 la sută, până la 164 145 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 3,0 la sută, până la 246 397 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 3,8 la sută (ajungând la 82 251 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna iunie cu 3,1 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe primele şase luni ale anului s-a cifrat la 18,2 la sută), până la un nivel de 224 470 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 7,1 la sută a componentei în lei şi cu 0,4 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 1,5 la sută).

Creditul guvernamental, net s-a majorat cu 1,4 la sută (până la 21 926 miliarde lei), fiind rezultatul: (i) emisiunii unor titluri de stat în lei; (ii) majorării disponibilităţilor în lei şi valută ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României; (iii) creşterii disponibilităţilor din contribuţia financiară a Comunităţii Europene (fonduri Phare).

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 mai 2003
(mld. lei)
30 iunie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Creditul intern 239 292 246 397 3,0
Credit neguvernamental 217 660 224 470 3,1
Credit guvernamental, net 21 632 21 926 1,4

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 8,4 la sută, până la 92 145 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 4,6 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 52 535 miliarde lei) şi al majorării cu 13,8 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 39 610 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 mai 2003
(mld. lei)
30 iunie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
M1 85 019 92 145 8,4
Numerar în afara băncilor 50 213 52 535 4,6
Disponibilităţi la vedere 34 806 39 610 13,8

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 0,8 la sută, până la 296 354 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 0,3 la sută, până la 93 926 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 24,2 la sută, faţă de 24,7 la sută la sfârşitul lunii mai.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au scăzut cu 0,8 la sută, până la 49 738 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au diminuat cu 0,6 la sută (până la 26 619 miliarde lei), depozitele condiţionate au rămas nemodificate (cifrându-se la 10 677 miliarde lei) iar certificatele de depozit au scăzut cu 2,1 la sută (până la 12 442 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat cu 1,6 la sută, până la nivelul de 152 691 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4 053 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 3,0 la sută, până la 75 316 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 4,1 la sută, reprezentând echivalentul a 1 999 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 0,4 la sută, până la 68 180 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au crescut cu 1,7 la sută, până la 1 810 milioane euro).

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 mai 2003
(mld. lei)
30 iunie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Cvasibanii 294 078 296 354 0,8
Economii ale populaţiei 93 633 93 926 0,3
Depozite în lei ale agenţilor economici 50 158 49 738 -0,8
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
150 287 152 691 1,6
- populaţie 73 133 75 316 3,0
- agenţi economici 67 879 68 180 0,4

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii iunie la 43 437 miliarde lei (în creştere cu 7,6 la sută faţă de luna mai). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau 106,2 milioane dolari (în creştere cu 60,4 la sută faţă de luna mai).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 mai 2003 30 iunie 2003 Variaţie
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
38 255 39 930 4,4
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. dolari)
66,2 106,2 60,4