Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna august 2003

07.10.2003

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii august 2003 de 407 396 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 4,2 la sută (+3,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 iulie 2003
(mld. lei)
31 august 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Masa monetară 390 876 407 396 4,2
Active externe nete 251 291 257 757 2,6
Active interne nete 139 584 149 638 7,2

Activele externe nete au crescut cu 2,6 la sută, până la 257 757 miliarde lei, prin majorarea cu 3,1 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea constantă a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 7,2 la sută, până la 149 638 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 5,5 la sută, până la 232 323 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 2,4 la sută (ajungând la -82 685 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna august cu 6,9 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe primele opt luni ale anului s-a cifrat la 28,4 la sută), până la un nivel de 247 485 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 6,5 la sută a componentei în lei şi cu 7,1 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 6,9 la sută).

Creditul guvernamental, net şi-a majorat soldul negativ cu 34,3 la sută (până la -15 162 miliarde lei) ca urmare, în principal, a (i) creşterii disponibilităţilor din contribuţia financiară a Comunităţii Europene la Fondul Naţional (fonduri Phare) şi a (ii) răscumpărării unor titluri de stat.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 iulie 2003
(mld. lei)
31 august 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Creditul intern 220 308 232 323 5,5
Credit neguvernamental 231 600 247 485 6,9
Credit guvernamental, net -11 293 -15 162 34,3

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 6,7 la sută, până la 99 970 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 7,4 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 58 503 miliarde lei) şi al majorării cu 5,6 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 41 467 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 iulie 2003
(mld. lei)
31 august 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
M1 93 725 99 970 6,7
Numerar în afara băncilor 54 460 58 503 7,4
Disponibilităţi la vedere 39 265 41 467 5,6

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 3,5 la sută, până la 307 426 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 1,1 la sută, până la 94 990 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 23,3 la sută, faţă de 24 la sută la sfârşitul lunii iulie.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 9,2 la sută, până la 55 272 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 15,7 la sută (până la 32 461 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 2,3 la sută (cifrându-se la 10 414 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 0,2 la sută (până la 12 396 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat cu 3 la sută, până la nivelul de 157 164 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4 220 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 5 la sută, până la 79 153 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 4,8 la sută, reprezentând echivalentul a 2 125 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 1,3 la sută, până la 68 870 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au crescut cu 1,1 la sută, până la 1 849 milioane euro).

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 iulie 2003
(mld. lei)
31 august 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Cvasibanii 297 150 307 426 3,5
Economii ale populaţiei 93 961 94 990 1,1
Depozite în lei ale agenţilor economici 50 620 55 272 9,2
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
152 570 157 164 3,0
- populaţie 75 357 79 153 5,0
- agenţi economici 67 959 68 870 1,3

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii august la 41 102 miliarde lei (în creştere cu 1,1 la sută faţă de luna iulie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau 41,8 milioane dolari (în creştere cu 24,4 la sută faţă de luna iulie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 iulie 2003 31 august 2003 Variaţie
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
39 550 39 675 0,3
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. dolari)
33,6 41,8 24,4