Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna septembrie 2003

06.11.2003

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii septembrie 2003 de 414 468 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 1,7 la sută (-0,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 august 2003
(mld. lei)
30 septembrie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Masa monetară 407 396 414 468 1,7
Active externe nete 257 757 262 485 1,8
Active interne nete 149 638 151 983 1,6

Activele externe nete au crescut cu 1,8 la sută, până la 262 485 miliarde lei, prin majorarea cu 2,2 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea constantă a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 1,6 la sută, până la 151 983 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 4,2 la sută, până la 242 184 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 9,1 la sută (ajungând la -90 201 miliarde lei).

Creditul neguvernamental s-a majorat în luna septembrie cu 5,8 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe primele nouă luni ale anului s-a cifrat la 33 la sută), până la un nivel de 261 778 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 7,5 la sută a componentei în lei şi cu 4,4 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 1,1 la sută).

Creditul guvernamental, net şi-a majorat soldul negativ cu 29,2 la sută (până la -19 594 miliarde lei) ca urmare, în principal, a (i) creşterii disponibilităţilor în valută ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi a (ii) răscumpărării unor titluri de stat.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 august 2003
(mld. lei)
30 septembrie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Creditul intern 232 323 242 184 4,2
Credit neguvernamental 247 485 261 778 5,8
Credit guvernamental, net -15 162 -19 594 29,2

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat în termeni nominali cu 1,5 la sută, până la 101 514 miliarde lei, pe seama reducerii cu 0,6 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 58 143 miliarde lei) şi a majorării cu 4,6 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 43 371 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 august 2003
(mld. lei)
30 septembrie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
M1 99 970 101 514 1,5
Numerar în afara băncilor 58 503 58 143 -0,6
Disponibilităţi la vedere 41 467 43 371 4,6

Cvasibanii au înregistrat o creştere nominală de 1,8 la sută, până la 312 954 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 94 845 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 22,9 la sută, faţă de 23,3 la sută la sfârşitul lunii august.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut în termeni nominali cu 5,8 la sută, până la 58 489 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 5,1 la sută (până la 34 114 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 0,1 la sută (cifrându-se la 10 421 miliarde lei), iar certificatele de depozit au crescut cu 12,6 la sută (până la 13 954 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat în termeni nominali cu 1,6 la sută, până la nivelul de 159 620 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4 150 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 0,3 la sută, până la 79 381 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au scăzut cu 2,9 la sută, reprezentând echivalentul a 2 064 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 3,1 la sută, până la 70 979 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au scăzut cu 0,2 la sută, până la 1 845 milioane euro).

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 august 2003
(mld. lei)
30 septembrie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Cvasibanii 307 426 312 954 1,8
Economii ale populaţiei 94 990 94 845 1,1
Depozite în lei ale agenţilor economici 55 272 58 489 5,8
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
157 164 159 620 1,6
- populaţie 79 153 79 381 0,1
- agenţi economici 68 870 70 979 3,1

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii septembrie la 45 117 miliarde lei (în creştere cu 3,8 la sută faţă de luna august). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 141 milioane dolari (în creştere cu 27,4 la sută faţă de luna august).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 august 2003 30 septembrie 2003 Variaţie
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
39 675 40 077 1,0
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. dolari)
111 141 27,4