Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna octombrie 2003

13.12.2003

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii octombrie 2003 de 423 766 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 2,2 la sută (+0,7 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 septembrie 2003
(mld. lei)
31 octombrie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Masa monetară 414 468 423 766 2,2
Active externe nete 262 485 265 779 1,3
Active interne nete 151 983 157 987 4,0

Activele externe nete au crescut cu 1,3 la sută, până la 265 779 miliarde lei, prin majorarea cu 1,5 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea constantă a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 4 la sută, până la 157 987 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 4,8 la sută, până la 253 837 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 6,3 la sută (ajungând la -95 850 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna octombrie cu 5,7 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe zece luni ale anului s-a cifrat la 38,3 la sută), până la un nivel de 276 592 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 5,7 la sută a componentei în lei şi cu 5,6 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 3 la sută).

Creditul guvernamental, net şi-a majorat soldul negativ cu 16,1 la sută (până la -22 755 miliarde lei) ca urmare (i) a creşterii disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului, (ii) a răscumpărării unor titluri de stat şi (iii) a diminuării disponibilităţilor în valută ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 30 septembrie 2003
(mld. lei)
31 octombrie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Creditul intern 242 184 253 837 4,8
Credit neguvernamental 261 778 276 592 5,7
Credit guvernamental, net -19 594 -22 755 16,1

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a diminuat în termeni nominali cu 1,3 la sută, până la 100 231 miliarde lei, pe seama reducerii cu 0,2 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 58 009 miliarde lei) şi al diminuării cu 2,7 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 42 222 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 septembrie 2003
(mld. lei)
31 octombrie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
M1 101 514 100 231 -1,3
Numerar în afara băncilor 58 143 58 009 -0,2
Disponibilităţi la vedere 43 371 42 222 -2,7

Cvasibanii au înregistrat o creştere nominală de 3,4 la sută, până la 323 534 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 1,1 la sută, până la 95 855 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 22,6 la sută, faţă de 22,9 la sută la sfârşitul lunii septembrie.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut în termeni nominali cu 3,1 la sută, până la 60 299 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 5,1 la sută (până la 35 862 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 1,6 la sută (cifrându-se la 10 584 miliarde lei) iar certificatele de depozit au scăzut cu 0,7 la sută (până la 13 853 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat în termeni nominali cu 4,9 la sută, până la nivelul de 167 381 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4 242 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 4,1 la sută, până la 82 654 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 1,5 la sută, reprezentând echivalentul a 2 095 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 5,6 la sută, până la 74 936 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au crescut cu 2,9 la sută, până la 1 899 milioane euro).

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 septembrie 2003
(mld. lei)
31 octombrie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Cvasibanii 312 954 323 534 3,4
Economii ale populaţiei 94 845 95 855 1,1
Depozite în lei ale agenţilor economici 58 489 60 299 3,1
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
159 620 167 381 4,9
- populaţie 79 381 82 654 4,1
- agenţi economici 70 979 74 936 5,6

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii octombrie la 46 715 miliarde lei (în creştere cu 3,5 la sută faţă de luna septembrie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 121 milioane euro (în scădere cu 0,3 la sută faţă de luna septembrie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 30 septembrie 2003 31 octombrie 2003 Variaţie
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
40 077 41 148 2,7
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. euro)
121 121 -0,3