Comunicat de presă


Comunicat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

30.01.2003

Plafonul de garantare a depozitelor constituite de deponenţi persoane fizice la instituţiile de credit - bănci şi organizaţii cooperatiste de credit - se modifică de la 109 795 000 lei pe deponent la 118 469 000 lei pe deponent, ca urmare a indexării cu indicele preţurilor de consum înregistrat în luna decembrie 2002, faţă de luna iunie 2002.

Modificarea plafonului se întemeiază pe prevederile art.5 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului României nr.39/1996, privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată. Noul plafon este obligatoriu pentru toate băncile şi organizaţiile cooperatiste de credit autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile Legii bancare nr.58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr.200/2002.

Plafonul de garantare de 118 469 000 lei/deponent reprezintă nivelul compensaţiei ce se plăteşte de către Fondul de garantare pentru depozitele constituite de deponenţi persoane fizice la instituţiile de credit, dacă devin indisponibile în cursul semestrului I al anului 2003, în condiţiile reglementate prin dispoziţiile legale menţionate.

Cererile vor fi trimise pe adresa Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Str. Dr. Staicovici nr. 42 - 48, Sector 5, Bucureşti, cod poştal 76202.