Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna decembrie 2003

10.02.2004

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii decembrie 2003 de 460 751 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 8,2 la sută (7 la sută în termeni reali). În perioada ianuarie - decembrie 2003 creşterea masei monetare a fost de 23,3 la sută (8,1 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 Dec. 2003
(mld. lei)
Dec./Nov. 2003
(%)
Dec. 2003/ Dec.2002
(%)
Masa monetară 460  751 8,2 23,3
Active externe nete 252 083 -1,4 6,4
Active interne nete 208 669 22,9 52,5

Activele externe nete au scăzut în luna decembrie cu 1,4 la sută, până la 252 083 miliarde lei, fiind rezultatul reducerii cu 4,7 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al majorării cu 16,3 la sută a componentei "Aur". Diminuarea componentei "Valute convertibile" s-a datorat în principal plăţilor de rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice, iar creşterea semnificativă a componentei "Aur" a fost determinată de reevaluarea internă a stocului de aur la sfârşitul anului 2003, prin modificarea preţului de la 375 351 lei/gram la 437 404 lei/gram.

Activele interne nete s-au majorat cu 22,8 la sută, până la 208 669 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 12,1 la sută, până la 301 060 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 6,4 la sută (ajungând la -92 391 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna decembrie cu 5,7 la sută (4,4 la sută în termeni reali), până la un nivel de 305 482 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 5,7 la sută a componentei în lei şi cu 5,7 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 3,4 la sută). În perioada ianuarie - decembrie creditul neguvernamental a crescut cu 70,1 la sută (49 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 102,7 la sută a componentei în lei (77,7 la sută în termeni reali) şi cu 50,7 la sută a componentei în valută (exprimat în euro, creşterea creditului în valută a fost de 28 la sută).

Creditul guvernamental, net net şi-a diminuat soldul negativ cu 78,3 la sută (până la -4 422 miliarde lei) fiind rezultatul (i) diminuării disponibilităţilor în lei şi valută ale Ministerului Finanţelor Publice în conturile deschise la Banca Naţională a României şi (ii) al emiterii unor titluri de stat în lei.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 Dec. 2003
(mld. lei)
Dec./Nov. 2003
(%)
Dec. 2003/ Dec.2002
(%)
Creditul intern 301 060 12,1 50,4
Credit neguvernamental 305 482 5,7 70,1
Credit guvernamental, net -4 422 -78,3* -121,5

*raportul semnifică diminuarea de la -20.368 la -4.422 a soldului creditului guvernamental, net;


Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat în termeni nominali cu 13,9 la sută, până la 113 260 miliarde lei, pe seama creşterii cu 1,3 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 57 978 miliarde lei) şi al majorării cu 31,2 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 55 281 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 Dec. 2003
(mld. lei)
Dec./Nov. 2003
(%)
Dec. 2003/Dec. 2002
(%)
M1 113 260 13,9 28,3
Numerar în afara băncilor 57 978 1,3 27,2
Disponibilităţi la vedere 55 281 31,2 29,4

Cvasibanii au înregistrat o creştere nominală de 6,5 la sută, până la 347 492 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,5 la sută, până la 99 585 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 21,6 la sută, faţă de 22,8 la sută la sfârşitul lunii noiembrie. În perioada ianuarie - decembrie 2003, economiile populaţiei au crescut cu 12 la sută (-1,8 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut în termeni nominali cu 26 la sută, până la 76 738 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 40,5 la sută (până la 50 087 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 7,3 la sută (cifrându-se la 11 750 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 4,1 la sută (până la 14 901 miliarde lei). În perioada ianuarie - decembrie 2003, creşterea depozitelor în lei ale agenţilor economici a fost de 54,4 la sută (35,3 la sută în termeni reali).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat în termeni nominali cu 1,8 la sută, până la nivelul de 171 169 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4 163 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 2,8 la sută, până la 86 264 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 0,5 la sută, reprezentând echivalentul a 2 098 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 0,03 la sută, până la 74 586 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au scăzut cu 2,2 la sută, până la 1 814 milioane euro). În perioada ianuarie - decembrie 2003, exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor s-au redus cu 1 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 11,5 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au diminuat cu 13 la sută.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 Dec. 2003
(mld. lei)
Dec./Nov. 2003
(%)
Dec. 2003/Dec. 2002
(%)
Cvasibanii 347 492 6,5 21,8
Economii ale populaţiei 99 585 2,5 12,0
Depozite în lei ale agenţilor economici 76 738 26,0 54,4
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
171 169 1,8 16,6
- populaţie 86 264 2,8 31,2
- agenţi economici 74 586 0,03 2,4

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii decembrie la 46 481 miliarde lei (în creştere cu 1,6 la sută faţă de luna noiembrie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 145 milioane euro (în creştere cu 10,4 la sută faţă de luna noiembrie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 Dec. 2003
(mld. lei)
Dec./Nov. 2003
(%)
Dec. 2003/Dec. 2002
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
40 525 0,1 10,3
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. euro)
145 10,4 -22,3