Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna ianuarie 2004

15.03.2004

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii ianuarie 2004 de 452 217 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o scădere nominală de 1,9 la sută (2,9 la sută în termeni reali). În perioada 31 ianuarie 2003 - 31 ianuarie 2004 creşterea masei monetare a fost de 27,1 la sută (11,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 Ian. 2004
(mld. lei)
Ian. 2004/ Dec.2003
(%)
Ian. 2004/Ian. 2003
(%)
Masa monetară 452 217 -1,9 27,1
Active externe nete 252 673 0,2 8,8
Active interne nete 199 545 -4,4 61,6

Activele externe nete au crescut în luna ianuarie cu 0,2 la sută, până la 252  673 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 0,3 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al menţinerii constante a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au diminuat cu 4,4 la sută, până la 199  545 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 1,5 la sută, până la 305 509 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 14,7 la sută (ajungând la -105 965 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna ianuarie cu 3,2 la sută (2 la sută în termeni reali), până la un nivel de 315 128 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 5,2 la sută a componentei în lei şi cu 1,6 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 2,8 la sută). În perioada 31 ianuarie 2003 - 31 ianuarie 2004 creditul neguvernamental a crescut cu 70,7 la sută (49,9 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 100,4 la sută a componentei în lei (76 la sută în termeni reali) şi cu 52,1 la sută a componentei în valută (exprimat în euro, creşterea creditului în valută a fost de 34,3 la sută).

Creditul guvernamental, net şi-a majorat soldul negativ cu 117,5 la sută (până la -9 619 miliarde lei) fiind rezultatul:
(i) majorării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului,
(ii) al diminuării disponibilităţilor în valută ale Ministerului Finanţelor Publice în contul deschis la Banca Naţională a României şi
(iii) al emiterii unor titluri de stat în lei.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 Ian. 2004
(mld. lei)
Ian.2004/Dec.2003
(%)
Ian.2004/Ian.2003
(%)
Creditul intern 305 509 1,5 52,3
Credit neguvernamental 315 128 3,2 70,7
Credit guvernamental, net -9 619 117,5* -160,3

* raportul semnifică majorarea de la -4 422 la -9 619 a soldului creditului guvernamental, net;

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a diminuat în termeni nominali cu 9,7 la sută, până la 102 240 miliarde lei, pe seama scăderii cu 3,5 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 55 969 miliarde lei) şi a diminuării cu 16,3 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 46 272 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 Ian.2004
(mld. lei)
Ian.2004/Dec.2003
(%)
Ian.2004/Ian.2003
(%)
M1 102 240 -9,7 38,5
Numerar în afara băncilor 55 969 -3,5 34,7
Disponibilităţi la vedere 46 272 -16,3 43,4

Cvasibanii au înregistrat o creştere nominală de 0,7 la sută, până la 349 977 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 1,6 la sută, până la 101 130 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 22,4 la sută, faţă de 21,6 la sută la sfârşitul lunii decembrie. În perioada 31 ianuarie 2003 - 31 ianuarie 2004, economiile populaţiei au crescut cu 11,7 la sută (-1,9 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au scăzut în termeni nominali cu 4,6 la sută, până la 73 179 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au diminuat cu 8,8 la sută (până la 45 686 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 2,8 la sută (cifrându-se la 12 079 miliarde lei), iar certificatele de depozit au crescut cu 3,4 la sută (până la 15 415 miliarde lei). În perioada 31 ianuarie 2003 - 31 ianuarie 2004, creşterea depozitelor în lei ale agenţilor economici a fost de 58,3 la sută (39 la sută în termeni reali).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat în termeni nominali cu 2,6 la sută, până la nivelul de 175 668 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4 324 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 1,2 la sută, până la 87 326 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 2,4 la sută, reprezentând echivalentul a 2 149 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 4,8 la sută, până la 78 149 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au crescut cu 6 la sută, până la 1 923 milioane euro). În perioada 31 ianuarie 2003 - 31 ianuarie 2004, exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 6,8 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 15,1 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au diminuat cu 2,1 la sută.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 Ian.2004
(mld. lei)
Ian.2004/Dec.2003
(%)
Ian.2004/Ian.2003
(%)
Cvasibanii 349 977 0,7 24,1
Economii ale populaţiei 101 130 1,6 11,7
Depozite în lei ale agenţilor economici 73 179 -4,6 58,3
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
175 668 2,6 21,0
- populaţie 87 326 1,2 30,5
- agenţi economici 78 149 4,8 10,9

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii ianuarie la 47 062 miliarde lei (în creştere cu 1,3 la sută faţă de luna decembrie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 152 milioane euro (în creştere cu 5,2 la sută faţă de luna decembrie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 Ian.2004
(mld. lei)
Ian.2004/Dec.2003
(%)
Ian.2004/Ian.2003
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
40 869 0,8 5,1
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. euro)
152 5,2 -16,3