Comunicat de presă


Comunicat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

15.05.2003

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar informează:

Având în vedere Hotărârea Tribunalului Bucureşti prin care s-a deschis procedura falimentului Băncii Columna S.A. se fac următoarele precizări:

  1. Plata compensaţiilor pentru depozitele garantate constituite de persoanele fizice la Banca Columna S.A. - bancă în faliment se va face de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (denumit în continuare Fondul), începând cu data de 26 mai 2003. Plata se efectuează, potrivit legii, timp de 3 ani de la data începerii plăţii compensaţiilor, în limita plafonului de 118 469 000 lei pe deponent persoană fizică, valabil pentru semestrul I 2003.
  2. Deponenţii persoane fizice - titulari de depozite nominative, sunt rugaţi să se prezinte la sediul central al Băncii Columna S.A. în vederea luării la cunoştinţă despre condiţiile de plată a compensaţiilor cuvenite pentru depozitele garantate.
  3. Compensaţiile pot fi încasate numai pe bază de cerere adresată Fondului, care va cuprinde în mod obligatoriu:
    • Datele de identificare ale titularului de depozit (nume şi prenume, serie şi număr act de identitate, codul numeric personal, domiciliul, numărul de telefon dacă este cazul);
    • Opţiunea asupra modalităţii de încasare a compensaţiei (mandat poştal, cu deducerea din sumă a cheltuielilor poştale, sau prezentarea personală la sediul Fondului pentru încasarea sumei cuvenite cu programare prealabilă).

La cerere se va anexa fotocopie după actul de identitate.

Cererile vor fi trimise pe adresa Fondului, str. Staicovici nr. 42 - 48, sector 5, Bucureşti, cod poştal 76202.