Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna februarie 2004

13.04.2004

Masa monetară în sens larg (M2) înregistra, la sfârşitul lunii februarie 2004, nivelul de 458 468 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a consemnat o creştere nominală de 1,4 la sută (0,8 la sută în termeni reali). În perioada 28 februarie 2003 - 29 februarie 2004, creşterea masei monetare a fost de 24,8 la sută (9,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 29 Feb. 2004
(mld. lei)
Feb. 2004/Ian.2004
(%)
Feb. 2004/Feb. 2003
(%)
Masa monetară 458 468 1,4 24,8
Active externe nete 255 503 1,1 8,9
Active interne nete 202 966 1,7 52,9

Activele externe nete s-au majorat în luna februarie cu 1,1 la sută, până la 255 503 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 1,4 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al menţinerii aproximativ constante a componentei "Aur".

Activele interne nete au consemnat un spor de 1,7 la sută, până la 202 966 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 0,9 la sută, până la 308 131 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 0,8 la sută (ajungând la -105 165 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna februarie cu 0,5 la sută (scădere cu 0,1 la sută în termeni reali), până la un nivel de 314 189 miliarde lei, componentele sale în lei şi în valută cunoscând dinamici apropiate: 0,6 la sută şi, respectiv, 0,5 la sută; exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 2,0 la sută. În perioada 28 februarie 2003 - 29 februarie 2004 creditul neguvernamental a crescut cu 66,7 la sută (46,6 la sută în termeni reali), pe seama sporirii cu 95,0 la sută a componentei în lei (71,5 la sută în termeni reali) şi cu 48,7 la sută a componentei în valută (30,8 la sută în termeni reali).

Creditul guvernamental, net şi-a redus soldul negativ cu 13,0 la sută (până la -6 058 miliarde lei), ca rezultat al diminuării disponibilităţilor în lei ale Ministerului Finanţelor Publice în contul deschis la Banca Naţională a României şi al reducerii disponibilităţilor din contribuţia financiară a Comunităţii Europene la Fondul Naţional (fonduri Phare).

Tabel 2. Creditul intern* şi componentele acestuia
INDICATORI 29 Feb. 2004
(mld. lei)
Feb. 2004/Ian. 2004
(%)
Feb. 2004/Feb. 2003
(%)
Creditul intern 308 131 0,9 48,2
Credit neguvernamental 314 189 0,5 66,7
Credit guvernamental, net -6 058 -13,0** -131,2

* date revizuite

** raportul semnifică diminuarea de la -6 965 miliarde lei la -6 058 miliarde lei a soldului negativ al creditului guvernamental, net.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat în termeni nominali cu 1,8 la sută, până la 104 107 miliarde lei, pe seama sporirii cu 4,2 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 58 314 miliarde lei) şi a diminuării cu 1,0 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 45 794 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 29 Feb. 2004
(mld. lei)
Feb. 2004/Ian. 2004
(%)
Feb. 2004/Feb. 2003
(%)
M1 104 107 1,8 33,0
Numerar în afara băncilor 58 314 4,2 27,4
Disponibilităţi la vedere 45 794 -1,0 40,8

Cvasibanii au înregistrat o creştere nominală de 1,3 la sută, până la 354 361 miliarde lei. Economiile populaţiei în lei s-au majorat cu 3,0 la sută, până la 104 126 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 22,7 la sută, faţă de 22,4 la sută la sfârşitul lunii ianuarie. În perioada 28 februarie 2003 - 29 februarie 2004, economiile populaţiei în lei au crescut cu 12,3 la sută (scădere cu 1,3 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut în termeni nominali cu 3,3 la sută, până la nivelul de 75 597 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 4,5 la sută (până la 47 746 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au diminuat cu 0,8 la sută (cifrându-se la 11 986 miliarde lei), iar certificatele de depozit au crescut cu 2,9 la sută (până la 15 865 miliarde lei). În perioada 28 februarie 2003 - 29 februarie 2004, creşterea depozitelor în lei ale agenţilor economici a fost de 56,4 la sută (37,6 la sută în termeni reali).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au diminuat în termeni nominali cu 0,6 la sută, până la nivelul de 174 638 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au majorat cu 0,9 la sută, până la la 4 364 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei au sporit cu 0,7 la sută, până la 87 940 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 2,3 la sută, reprezentând echivalentul a 2 198 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au diminuat cu 2,2 la sută, până la 76 422 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au scăzut cu 0,7 la sută, până la 1 910 milioane euro). În perioada 28 februarie 2003 - 29 februarie 2004, exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 5,3 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 17,2 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au diminuat cu 5,4 la sută.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 29 Feb. 2004
(mld. lei)
Feb. 2004/Ian. 2004
(%)
Feb. 2004/Feb. 2003
(%)
Cvasibanii 354 361 1,3 22,6
Economii ale populaţiei 104 126 3,0 12,3
Depozite în lei ale agenţilor economici 75 597 3,3 56,4
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
174 638 -0,6 18,0
- populaţie 87 940 0,7 31,3
- agenţi economici 76 422 -2,2 -5,4

Volumul titlurilor de stat deţinute de sectorul nebancar se situa la sfârşitul lunii februarie la 49 081 miliarde lei (în creştere cu 4,3 la sută faţă de luna ianuarie). În cadrul acestora, titlurile de stat în moneda naţională au însumat 42 840 miliarde lei (mai mult cu 4,8 la sută faţă de luna anterioară), iar titlurile în valută au reprezentat echivalentul a 156 milioane euro (în creştere cu 2,6 la sută faţă de luna ianuarie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 29 Feb. 2004
Feb. 2004/Ian. 2004
(%)
Feb. 2004/Feb. 2003
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
42 840 4,8 9,8
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. euro)
156 2,6 66,7