Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

02.11.2010

În şedinţa din 2 noiembrie 2010, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR a decis totodată menţinerea ţintei de inflaţie pentru anul 2012 la nivelul de 3 la sută ±1 punct procentual. În acelaşi context, CA al BNR a hotărât ca, începând cu anul 2013, banca centrală să adopte o ţintă staţionară de inflaţie, situată la nivelul de 2,5 la sută ±1 punct procentual. Ţintele asumate urmează să fie discutate cu guvernul.

CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 4 noiembrie 2010.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la nivelul de 7,77 la sută în luna septembrie 2010, faţă de 7,58 la sută în luna precedentă, pe fondul transmiterii etapizate a efectului de runda întâi al majorării cotei standard a taxei pe valoarea adăugată la 1 iulie 2010, dar şi al propagării asupra preţurilor produselor agroalimentare a influenţelor adverse resimţite pe pieţele specifice interne şi internaţionale.

În acelaşi timp, rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustată1 a fost de 4,7 la sută în luna septembrie a.c., uşor peste nivelul înregistrat în luna anterioară, în condiţiile în care amploarea şi persistenţa deficitului de cerere din economie au atenuat efectul advers exercitat asupra majorităţii preţurilor de consum incluse în acest indice de majorarea cotei TVA.

Cu toate acestea, posibilitatea manifestării unor efecte de runda a doua ale majorării TVA, o eventuală ajustare mai pronunţată a preţurilor administrate în comparaţie cu cea avută în vedere la alcătuirea prognozelor, precum şi incertitudinile privind efectele măsurilor de consolidare fiscală, în contextul unui climat politic şi social tensionat, rămân preocupante şi reclamă în continuare o conduită prudentă a politicii monetare.

Astfel, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an şi continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar. Totodată, CA al BNR a hotărât păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Prin deciziile adoptate se urmăreşte ancorarea fermă a anticipaţiilor inflaţioniste în vederea consolidării perspectivelor de reluare a procesului de dezinflaţie, în condiţiile menţinerii unor incertitudini semnificative privind evoluţiile de pe plan intern, precum şi în ceea ce priveşte procesul de redresare a economiei mondiale.

În acest context, Consiliul de administraţie al BNR reiterează faptul că reintrarea inflaţiei pe o traiectorie descendentă şi reluarea pe baze sustenabile a creşterii economice depind în mod decisiv de implementarea fermă şi consecventă în cadrul mix-ului de politici macroeconomice a măsurilor de consolidare fiscală, a reformelor structurale şi de creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene, conform angajamentelor asumate în cadrul aranjamentului multilateral de finanţare externă cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale. Aceasta constituie o precondiţie esenţială pentru recâştigarea încrederii pieţelor financiare internaţionale.

În urma evaluării noilor proiecţii, precum şi a riscurilor şi incertitudinilor asociate acestora, în principal a celor decurgând din factori aflaţi în afara sferei de influenţă a băncii centrale - activaţi inclusiv în contextul derulării necesarului proces de consolidare fiscală - CA al BNR a decis menţinerea ţintei de inflaţie pentru anul 2012 la nivelul de 3 la sută ±1 punct procentual. Totodată, CA al BNR a hotărât ca, începând cu anul 2013, banca centrală să adopte o ţintă staţionară de inflaţie, situată la nivelul de 2,5 la sută ±1 punct procentual. Ţintele asumate urmează să fie discutate cu guvernul.

Trecerea la ţinta staţionară multianuală este o schimbare benefică, dar ambiţioasă adusă cadrului de ţintire directă a inflaţiei, ce implică un angajament pe termen lung al politicii monetare faţă de un obiectiv compatibil cu definiţia de stabilitate a preţurilor pe termen mediu în economia românească. Aceasta are menirea de a asigura coborârea ratei inflaţiei la un nivel compatibil cu criteriul de inflaţie al Tratatului de la Maastricht şi trecerea în final la etapa ţintei continue de inflaţie pe termen lung - compatibilă cu definiţia cantitativă a stabilităţii preţurilor adoptată de BCE, fără a inhiba modificările de preţuri relative ce vor însoţi ajustările structurale din economia românească.

CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care evaluează contextul macroeconomic recent, analizează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare. Raportul trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 4 noiembrie 2010.

BNR reafirmă că monitorizează cu vigilenţă evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea adecvată a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 5 ianuarie 2011.

1) Calculată de BNR, prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi a băuturilor alcoolice.