Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna martie 2004

10.05.2004

Masa monetară în sens larg (M2) a fost, la sfârşitul lunii martie 2004 de 481 460 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 5 la sută (4,5 la sută în termeni reali). În perioada 31 martie 2003 - 31 martie 2004 creşterea masei monetare a fost de 30,3 la sută (15,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 Mar. 2004
(mld. lei)
Mar./Feb. 2004
(%)
Mar. 2004/Mar. 2003
(%)
Masa monetară 481 460 5,0 30,3
Active externe nete 268 347 5,0 15,9
Active interne nete 213 113 5,0 54,5

Activele externe nete au crescut în luna martie cu 5 la sută, până la 268 347 miliarde lei, fiind rezultatul majorării cu 6,1 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al menţinerii constante a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 5 la sută, până la 213 113 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 5,6 la sută, până la 325 375 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 6,7 la sută (ajungând la -112 262 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna martie cu 3,5 la sută (3 la sută în termeni reali), până la un nivel de 325 097 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 0,6 la sută a componentei în lei şi cu 5,9 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 3,6 la sută). În perioada 31 martie 2003 - 31 martie 2004 creditul neguvernamental a crescut cu 65,2 la sută (46,1 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 86,2 la sută a componentei în lei (64,7 la sută în termeni reali) şi cu 51,6 la sută a componentei în valută (exprimat în euro, creşterea creditului în valută a fost de 34,1 la sută).

Creditul guvernamental, net a înregistrat un sold pozitiv de 278 miliarde lei (faţă de un sold negativ de 6 058 miliarde lei în luna februarie), în principal ca urmare a diminuării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 Mar. 2004
(mld. lei)
Mar./Feb. 2004
(%)
Mar. 2004/Mar. 2003
(%)
Creditul intern 325 375 5,6 51,1
Credit neguvernamental 325 097 3,5 65,2
Credit guvernamental, net 278 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat în termeni nominali cu 3 la sută, până la 107 174 miliarde lei, pe seama scăderii cu 0,9 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 57 773 miliarde lei) şi a majorării cu 7,9 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 49 402 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 Mar. 2004
(mld. lei)
Mar./Feb. 2004
(%)
Mar. 2004/Mar. 2003
(%)
M1 107 174 3,0 34,1
Numerar în afara băncilor 57 773 -0,9 26,0
Disponibilităţi la vedere 49 402 7,9 45,0

Cvasibanii au înregistrat o creştere nominală de 5,6 la sută, până la 374 286 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,9 la sută, până la 107 141 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 22,3 la sută, faţă de 22,7 la sută la sfârşitul lunii februarie. În perioada 31 martie 2003 - 31 martie 2004, economiile populaţiei au crescut cu 15,1 la sută (1,8 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut în termeni nominali cu 4,4 la sută, până la 78 934 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 5,7 la sută (până la 50 470 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au diminuat cu 0,3 la sută (cifrându-se la 11 951 miliarde lei), iar certificatele de depozit au crescut cu 4,1 la sută (până la 16 513 miliarde lei). În perioada 31 martie 2003 - 31 martie 2004, creşterea depozitelor în lei ale agenţilor economici a fost de 57,6 la sută (39,3 la sută în termeni reali).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat în termeni nominali cu 7,8 la sută, până la nivelul de 188 211 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4 603 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 4,1 la sută, până la 91 503 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 1,8 la sută, reprezentând echivalentul a 2 238 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 12,7 la sută, până la 86 167 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au crescut cu 10,3 la sută, până la 2 107 milioane euro). În perioada 31 martie 2003 - 31 martie 2004, exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 13,8 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 18,6 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 8,7 la sută.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 Mar. 2004
(mld. lei)
Mar./Feb. 2004
(%)
Mar. 2004/Mar. 2003
(%)
Cvasibanii 374 286 5,6 29,3
Economii ale populaţiei 107 141 2,9 15,1
Depozite în lei ale agenţilor economici 78 934 4,4 57,6
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
188 211 7,8 28,6
- populaţie 91 503 4,1 34,0
- agenţi economici 86 167 12,7 22,9

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii martie la 55 182 miliarde lei (în creştere cu 12,4 la sută faţă de luna februarie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 159 milioane euro (în creştere cu 2 la sută faţă de luna februarie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 Mar. 2004
Mar./Feb. 2004
(%)
Mar. 2004/Mar. 2003
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
48 677 13,6 21,3
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. euro)
159 2,0 74,4