Comunicat de presă


Indicatori monetari - septembrie 2010

25.10.2010

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii septembrie 2010 de 195 738,8 milioane lei. Faţă de luna august 2010 aceasta a crescut cu 19,3 milioane lei (-0,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu septembrie 2009 masa monetară s-a majorat cu 6,5 la sută (-1,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 septembrie 2010
(mil. lei)
sep. 2010/
aug. 2010
(%)
sep. 2010/
sep. 2009
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 81 499,4 1,3 1,1
Numerar în circulaţie 26 775,5 -0,7 12,1
Depozite overnight ** 54 723,9 2,3 -3,5
M2 (masa monetară intermediară) 192 590,4 0,0 5,5
M1 81 499,4 1,3 1,1
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 111 091,0 -1,0 9,0
M3 (masa monetară în sens larg) 195 738,8 0,0 6,5
M2 192 590,4 0,0 5,5
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 3 148,4 3,5 144,6

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 septembrie 2010
(mil. lei)
sep. 2010/
aug. 2010
(%)
sep. 2010/
sep. 2009
(%)
Masa monetară (M3) 195 738,8 0,0 6,5
Active externe nete** 28 883,6 3,2 37,9
Active interne nete*** 166 855,2 -0,5 2,4

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna septembrie 2010 cu 0,1 la sută (-0,4 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2010, până la nivelul de 207 930,5 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 0,3 la sută (-0,9 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 0,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 0,2 la sută). La 30 septembrie 2010, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 4,5 la sută (-3,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2009, pe seama majorării cu 9,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 7,7 la sută) şi a diminuării cu 2,8 la sută a componentei în lei (-9,8 la sută în termeni reali).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 septembrie 2010
(mil. lei)
sep. 2010/
aug. 2010
(%)
sep. 2010/
sep. 2009
(%)
Credit neguvernamental (total) 207 930,5 0,1 4,5
Credit neguvernamental în lei: 77 918,0 -0,3 -2,8
- gospodării ale populaţiei 37 259,5 -0,3 -5,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 40 658,5 -0,3 -0,2
Credit neguvernamental în valută: 130 012,5 0,4 9,5
- gospodării ale populaţiei 65 376,7 -0,4 8,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 64 635,8 1,2 10,1

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a redus în luna septembrie cu 0,8 la sută, până la 54 096,5 milioane lei. La 30 septembrie 2010, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 25,8 la sută (16,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2009.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2010 cu 0,3 la sută faţă de luna august 2010, până la nivelul de 169 877,4 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 septembrie 2010
(mil. lei)
sep. 2010/
aug. 2010
(%)
sep. 2010/
sep. 2009
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 169 877,4 0,3 5,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 106 373,1 0,4 5,7
- gospodării ale populaţiei 61 509,2 -0,5 4,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 44 863,9 1,6 7,8
Depozite în valută ale rezidenţilor: 63 504,3 0,1 4,0
- gospodării ale populaţiei 39 299,0 -0,5 11,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 24 205,3 1,0 -6,3

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,5 la sută, până la 61 509,2 milioane lei. La 30 septembrie 2010, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 4,2 la sută (-3,3 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2009.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,6 la sută, până la 44 863,9 milioane lei. La 30 septembrie 2010, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 7,8 la sută (0,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2009.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 0,1 la sută, până la nivelul de 63 504,3 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 0,1 la sută, până la 14 881,3 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 4,0 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor au crescut cu 2,3 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 11,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 9,7 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 6,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 7,8 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 116,5 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2010), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 43 980,0 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2010)