Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna aprilie 2004

10.06.2004

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii aprilie 2004 de 480 254 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o scădere nominală de 0,25 la sută (-0,85 la sută în termeni reali). În perioada 30 aprilie 2003 - 30 aprilie 2004 creşterea masei monetare a fost de 26,9 la sută (12,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 Apr. 2004
(mld. lei)
Apr./Mar. 2004
(%)
Apr. 2004/Apr. 2003
(%)
Masa monetară 480 254 -0,3 26,9
Active externe nete 267 393 -0,4 18,2
Active interne nete 212 861 -0,1 39,7

Activele externe nete au scăzut în luna aprilie cu 0,4 la sută, până la 267 393 miliarde lei, fiind rezultatul scăderii cu 0,5 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al menţinerii constante a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au diminuat cu 0,1 la sută, până la 212 861 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a scăzut cu 0,3 la sută, până la 323 109 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 0,7 la sută (ajungând la -110 248 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna aprilie cu 2,5 la sută (1,9 la sută în termeni reali), până la un nivel de 333 112 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 1,6 la sută a componentei în lei şi cu 3,2 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 4,4 la sută). În perioada 30 aprilie 2003 - 30 aprilie 2004 creditul neguvernamental a crescut cu 62,0 la sută (44 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 79,6 la sută a componentei în lei (59,6 la sută în termeni reali) şi cu 50,6 la sută a componentei în valută (exprimat în euro, creşterea creditului în valută a fost de 37,6 la sută).

Creditul guvernamental, net a înregistrat un sold negativ de 10 003 miliarde lei (faţă de un sold negativ de 926,4 miliarde lei în luna martie), ca urmare a:
(i) majorării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului,
(ii) creşterii disponibilităţilor în contul de valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la BNR şi
(iii) emisiunilor de titluri de stat în lei lansate de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 30 Apr. 2004
(mld. lei)
Apr./Mar. 2004
(%)
Apr. 2004/Apr. 2003
(%)
Creditul intern 323 109 -0,7 43,0
Credit neguvernamental 333 112 2,5 62,0
Credit guvernamental, net -10 003 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat în termeni nominali cu 6 la sută, până la 113 651 miliarde lei, pe seama creşterii cu 10,4 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 63 788 miliarde lei) şi a majorării cu 0,9 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 49 863 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 Apr. 2004
(mld. lei)
Apr./Mar. 2004
(%)
Apr. 2004/Apr. 2003
(%)
M1 113 651 6,0 29,4
Numerar în afara băncilor 63 788 10,4 23,7
Disponibilităţi la vedere 49 863 0,9 37,6

Cvasibanii au înregistrat o scădere nominală de 2,1 la sută, până la 366 603 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 3,3 la sută, până la 110 668 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 22,3 la sută. În perioada 30 aprilie 2003 - 30 aprilie 2004, economiile populaţiei au crescut cu 17,6 la sută (4,5 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au scăzut în termeni nominali cu 7,8 la sută, până la 72 804 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au diminuat cu 12,1 la sută (până la 44 368 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 4 la sută (cifrându-se la 12 429 miliarde lei) iar certificatele de depozit au scăzut cu 3,1 la sută (până la 16 008 miliarde lei). În perioada 30 aprilie 2003 - 30 aprilie 2004, creşterea depozitelor în lei ale agenţilor economici a fost de 44,5 la sută (28,4 la sută în termeni reali).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au diminuat în termeni nominali cu 2,7 la sută, până la nivelul de 183 130 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4 530 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 0,9 la sută, până la 92 327 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 2,1 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2 284 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au diminuat cu 6 la sută, până la 81 026 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au scăzut cu 4,9 la sută, până la 2 004 milioane euro). În perioada 30 aprilie 2003 - 30 aprilie 2004, exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 14,5 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 19,3 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 10,4 la sută.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 Apr. 2004
(mld. lei)
Apr./Mar. 2004
(%)
Apr. 2004/Apr. 2003
(%)
Cvasibanii 366 603 -2,1 26,1
Economii ale populaţiei 110 668 3,3 17,6
Depozite în lei ale agenţilor economici 72 804 -7,8 44,5
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
183 130 -2,7 25,2
- populaţie 92 327 0,9 30,6
- agenţi economici 81 026 -6,0 20,8

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii aprilie la 61 009 miliarde lei (în creştere cu 10,6 la sută faţă de luna martie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 158 milioane euro (în scădere cu 0,7 la sută faţă de luna martie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 30 Apr. 2004
Apr./Mar. 2004
(%)
Apr. 2004/Apr. 2003
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
54 604 12,2 42,2
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. euro)
158 -0,7 2,2