Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna mai 2004

13.07.2004

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii mai 2004 de 490 510 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 2,1 la sută (1,8 la sută în termeni reali). În perioada 31 mai 2003 - 31 mai 2004 creşterea masei monetare a fost de 29,4 la sută (15,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 Mai 2004
(mld. lei)
Mai/Apr. 2004
(%)
Mai 2004/Mai 2003
(%)
Masa monetară 490 510 2,1 29,4
Active externe nete 268 732 0,5 22,7
Active interne nete 221 778 4,2 38,6

Activele externe nete au crescut în luna mai cu 0,5 la sută, până la 268 732 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 0,6 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al menţinerii constante a componentei "Aur".

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 Mai 2004
(mld. lei)
Mai/Apr.2004
(%)
Mai 2004/Mai 2003
(%)
Creditul intern 335 560 3,9 40,2
Credit neguvernamental 340 100 2,1 56,9
Credit guvernamental, net -4 540 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat în termeni nominali cu 4,6 la sută, până la 118 864 miliarde lei, pe seama creşterii cu 2,1 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 65 158 miliarde lei) şi a majorării cu 7,7 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 53 706 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 Mai 2004
(mld. lei)
Mai/Apr.2004
(%)
Mai 2004/Mai 2003
(%)
M1 118 864 4,6 39,8
Numerar în afara băncilor 65 158 2,1 29,8
Disponibilităţi la vedere 53 706 7,7 54,3

Cvasibanii au înregistrat o creştere nominală de 1,4 la sută, până la 371 646 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,2 la sută, până la 113 077 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 23,1 la sută. În perioada 31 mai 2003 - 31 mai 2004, economiile populaţiei au crescut cu 20,8 la sută (7,5 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut în termeni nominali cu 6,2 la sută, până la 77 325 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 8,3 la sută (până la 48 067 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 1,3 la sută (cifrându-se la 12 592 miliarde lei), iar certificatele de depozit au crescut cu 4,1 la sută (până la 16 667 miliarde lei). În perioada 31 mai 2003 - 31 mai 2004, creşterea depozitelor în lei ale agenţilor economici a fost de 54,2 la sută (37,3 la sută în termeni reali).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au diminuat în termeni nominali cu 1 la sută, până la nivelul de 181 244 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4 443 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 0,1 la sută, până la 92 384 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au scăzut cu 0,8 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2 265 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au diminuat cu 3 la sută, până la 78 620 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au scăzut cu 3,8 la sută, până la 1 927 milioane euro). În perioada 31 mai 2003 - 31 mai 2004, exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 12,6 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 17,9 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 8,1 la sută.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 Mai 2004
(mld. lei)
Mai/Apr. 2004
(%)
Mai 2004/Mai 2003
(%)
Cvasibanii 371 646 1,4 26,4
Economii ale populaţiei 113 077 2,2 20,8
Depozite în lei ale agenţilor economici 77 325 6,2 54,2
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
181 244 -1,0 20,6
- populaţie 92 384 0,1 26,3
- agenţi economici 78 620 -3,0 15,8

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii mai la 59 850 miliarde lei (în scădere cu 1,9 la sută faţă de luna aprilie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 164 milioane euro (în creştere cu 3,8 la sută faţă de luna aprilie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 Mai 2004
(mld. lei)
Mai/Apr. 2004
(%)
Mai 2004/Mai 2003
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
53 141 -2,7 38,9
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. euro)
164 3,8 122,9