Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iunie 2004

09.08.2004

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii iunie 2004 de 506 603 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,3 la sută (2,7 la sută în termeni reali). În perioada 30 iunie 2003 - 30 iunie 2004 creşterea masei monetare a fost de 30,4 la sută (16,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 Iunie 2004
(mld. lei)
Iunie/Mai 2004
(%)
Iunie 2004/Iunie 2003
(%)
Masa monetară 506 603 3,3 30,4
Active externe nete 276 752 3,0 23,4
Active interne nete 229 852 3,6 40,0

Activele externe nete au crescut în luna iunie cu 3 la sută, până la 276 752 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 3,6 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al menţinerii constante a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 3,6 la sută, până la 229 852 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 3,1 la sută, până la 345 861 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 2 la sută (ajungând la -116 010 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna iunie cu 3,3 la sută (2,7 la sută în termeni reali), până la un nivel de 351 464 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 0,5 la sută a componentei în lei şi a majorării cu 5,5 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 5,9 la sută). În perioada 30 iunie 2003 - 30 iunie 2004 creditul neguvernamental a crescut cu 57,2 la sută (40,4 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 53,6 la sută a componentei în lei (37,2 la sută în termeni reali) şi cu 59,9 la sută a componentei în valută (exprimat în euro, creşterea creditului în valută a fost de 48,3 la sută).

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de 5 602 miliarde lei (faţă de un sold negativ de 4 540 miliarde lei în luna mai), ca urmare a: (i) reducerii disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului, a (ii) creşterii disponibilităţilor în contul de valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la BNR şi a (iii) emisiunilor de titluri de stat în lei lansate de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 30Iunie 2004
(mld. lei)
Iunie/Mai 2004
(%)
Iunie 2004/Iunie 2003
(%)
Creditul intern 345 861 3,1 40,4
Credit neguvernamental 351 464 3,3 57,2
Credit guvernamental, net -5 602 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat în termeni nominali cu 5,9 la sută, până la 125 928 miliarde lei, pe seama creşterii cu 5,7 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 68 904 miliarde lei) şi a majorării cu 6,2 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 57 024 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 Iunie 2004
(mld. lei)
Iunie/Mai 2004
(%)
Iunie 2004/Iunie 2003
(%)
M1 125 928 5,9 36,7
Numerar în afara băncilor 68 904 5,7 31,2
Disponibilităţi la vedere 57 024 6,2 44,0

Cvasibanii au înregistrat o creştere nominală de 2,4 la sută, până la 380 675 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,7 la sută, până la 116 152 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 22,9 la sută. În perioada 30 iunie 2003 - 30 iunie 2004, economiile populaţiei au crescut cu 23,7 la sută (10,4 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut în termeni nominali cu 8,1 la sută, până la 83 558 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 6,4 la sută (până la 51 164 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 2,1 la sută (cifrându-se la 12 862 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 17,2 la sută (până la 19 531 miliarde lei). În perioada 30 iunie 2003 - 30 iunie 2004, creşterea depozitelor în lei ale agenţilor economici a fost de 68 la sută (50 la sută în termeni reali).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au diminuat în termeni nominali cu 0,2 la sută, până la nivelul de 180 965 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4 456 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 1,5 la sută, până la 93 753 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 1,9 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2.308 milioane euro).

Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au diminuat cu 1,4 la sută, până la 77 542 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au scăzut cu 0,9 la sută, până la 1 909 milioane euro). În perioada 30 iunie 2003 - 30 iunie 2004, exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 18.5 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 24,5 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 5,5 la sută.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 Iunie 2004
(mld. lei)
Iunie/Mai 2004
(%)
Iunie 2004/Iunie 2003
(%)
Cvasibanii 380 675 2,4 28,5
Economii ale populaţiei 116 152 2,7 23,7
Depozite în lei ale agenţilor economici 88 558 8,1 68,0
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
180 965 -0,2 18,5
- populaţie 93 753 1,5 24,5
- agenţi economici 77 542 -1,4 13,7

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii iunie la 62 938 miliarde lei (în creştere cu 5,2 la sută faţă de luna mai). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 174 milioane euro (în creştere cu 5,9 la sută faţă de luna mai).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 30 Iunie 2004
Iunie/Mai 2004
(%)
Iunie 2004/Iunie 2003
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
55 868 5,1 39,9
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. euro)
174 5,9 87,5