Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - noiembrie 2004

03.12.2004

La finele lunii noiembrie 2004 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 9 922,0 milioane euro.

Reducerea de 28,1 milioane euro înregistrată în luna noiembrie 2004 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 17,6 milioane euro;
  • plăţi de 98,7 milioane euro rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului, plăţi cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 53,0 milioane euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,1 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a crescut la 1 150,4 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale al Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 11,07 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2004, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 154 milioane euro.