Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iulie 2004

10.09.2004

Masa monetară în sens larg (M2) ) a fost la sfârşitul lunii iulie 2004 de 525 105 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,7 la sută (2,3 la sută în termeni reali). În perioada 31 iulie 2003 - 31 iulie 2004 creşterea masei monetare a fost de 34,3 la sută (19,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 Iulie 2004
(mld. lei)
Iulie/Iunie 2004
(%)
Iulie 2004/Iulie 2003
(%)
Masa monetară 525 105 3,7 34,3
Active externe nete 306 650 10,8 22,0
Active interne nete 218 455 -5,0 56,5

Activele externe nete au crescut în luna iulie cu 10,8 la sută, până la 306 650 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 13 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al menţinerii constante a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au diminuat cu 5 la sută, până la 218 455 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a scăzut cu 2,7 la sută, până la 336 668 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 1,9 la sută (ajungând la -118 213 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna iulie cu 4,5 la sută (3,2 la sută în termeni reali), până la un nivel de 367 283 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 1,4 la sută a componentei în lei şi a majorării cu 6,7 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 5,4 la sută). În perioada 31 iulie 2003 - 31 iulie 2004 creditul neguvernamental a crescut cu 59,2 la sută (42 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 48,7 la sută a componentei în lei (32,6 la sută în termeni reali) şi cu 67,2 la sută a componentei în valută exprimate în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 51,3 la sută).

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de 30 616 miliarde lei (faţă de un sold negativ de 5 602 miliarde lei în luna iunie), ca urmare a: (i) majorării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului; (ii) răscumpărării unor titluri de stat în lei lansate de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă; (iii) majorării disponibilităţilor din contribuţia financiară a Uniunii Europene la dispoziţia Fondului Naţional (fonduri Phare); (iv) diminuării disponibilităţilor în valută ale Ministerului Finanţelor Publice în contul deschis la Banca Naţională a României.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 Iulie 2004
(mld. lei)
Iulie/Iunie 2004
(%)
Iulie 2004/Iulie 2003
(%)
Creditul intern 336 668 -2,7 52,8
Credit neguvernamental 367 283 4,5 59,2
Credit guvernamental, net -30 616 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat în termeni nominali cu 4,7 la sută, până la 131 880 miliarde lei, pe seama creşterii cu 6,4 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 73 312 miliarde lei) şi a majorării cu 2,7 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 58 568 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 Iulie 2004
(mld. lei)
Iulie/Iunie 2004
(%)
Iulie 2004/Iulie 2003
(%)
M1 131 880 4,7 40,7
Numerar în afara băncilor 73 312 6,4 34,6
Disponibilităţi la vedere 58 568 2,7 49,2

Cvasibanii au înregistrat o creştere nominală de 3,3 la sută, până la 393 225 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 3,1 la sută, până la 119 784 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 22,8 la sută. În perioada 31 iulie 2003 - 31 iulie 2004, economiile populaţiei au crescut cu 27,5 la sută (13,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut în termeni nominali cu 5,6 la sută, până la 88 211 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 8,7 la sută (până la 55 622 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 1,8 la sută (cifrându-se la 13 096 miliarde lei) iar certificatele de depozit au scăzut cu 0,2 la sută (până la 19 493 miliarde lei). În perioada 31 iulie 2003 - 31 iulie 2004, creşterea depozitelor în lei ale agenţilor economici a fost de 74,3 la sută (55,5 la sută în termeni reali).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat în termeni nominali cu 2,4 la sută, până la nivelul de 185 229 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4 508 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 2,7 la sută, până la 96 264 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 1,5 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2 343 milioane euro).

Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 2,6 la sută, până la 79 567 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au crescut cu 1,4 la sută, până la 1.936 milioane euro). În perioada 31 iulie 2003 - 31 iulie 2004, exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 9,8 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 15,5 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 5,9 la sută.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 Iulie 2004
(mld. lei)
Iulie/Iunie 2004
(%)
Iulie 2004/Iulie 2003
(%)
Cvasibanii 393 225 3,3 32,3
Economii ale populaţiei 119 784 3,1 27,5
Depozite în lei ale agenţilor economici 88 211 5,6 74,3
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
185 229 2,4 21,4
- populaţie 96 924 2,7 27,7
- agenţi economici 79 567 2,6 17,1

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii iulie la 67 426 miliarde lei (în creştere cu 7,1 la sută faţă de luna iunie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 165 milioane euro (în scădere cu 5,3 la sută faţă de luna iunie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 Iulie 2004
Iulie/Iunie 2004
(%)
Iulie 2004/Iulie 2003
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
60 654 8,6 53,4
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. euro)
165 -5,3 77,2