Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna septembrie 2004

08.11.2004

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii septembrie 2004 de 567 404 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a crescut în termeni nominali cu 3,5 la sută (2,5 la sută în termeni reali). La 30 septembrie 2004, masa monetară a înregistrat o creştere în termeni nominali de 36,9 la sută (23,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2003.

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 Septembrie 2004
(mld. lei)
Septembrie/August 2004
(%)
Septembrie 2004/Septembrie 2003
(%)
Masa monetară 567 404 3,5 36,9
Active externe nete 337 001 4,7 28,4
Active interne nete 230 403 1,8 51,6

Activele externe nete au crescut în luna septembrie cu 4,7 la sută, până la 337 001 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 5,4 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al menţinerii constante a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 1,8 la sută, până la 230 403 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 1,7 la sută, până la 354 638 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 1,7 la sută (ajungând la -124 235 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna septembrie cu 3,3 la sută (2,4 la sută în termeni reali), până la un nivel de 393 446 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 1,6 la sută a componentei în lei şi a majorării cu 4,4 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 4,0 la sută). La 30 septembrie 2004, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere în termeni nominali de 51,1 la sută (36,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2003, pe seama majorării cu 35,0 la sută a componentei în lei (21,5 la sută în termeni reali) şi cu 63,7 la sută a componentei în valută exprimate în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 53,1 la sută).

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de 38 808 miliarde lei (faţă de un sold negativ de 32 344 miliarde lei în luna august), ca urmare a: (i) majorării Contului General al Trezoreriei Statului, şi a (ii) răscumpărării unor titluri de stat în lei, lansate de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 30 Septembrie 2004
(mld. lei)
Septembrie/August 2004
(%)
Septembrie 2004/Septembrie 2003
(%)
Creditul intern 354 638 1,7 46,4
Credit neguvernamental 393 446 3,3 51,1
Credit guvernamental, net -38 808 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat în termeni nominali cu 1,7 la sută, până la 142 811 miliarde lei, pe seama creşterii cu 1,9 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 76 697 miliarde lei) şi a majorării cu 1,4 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 66 114 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 Septembrie 2004
(mld. lei)
Septembrie/August 2004
(%)
Septembrie 2004/Septembrie 2003
(%)
M1 142 811 1,7 40,7
Numerar în afara băncilor 76 697 1,9 31,9
Disponibilităţi la vedere 66 114 1,4 52,4

Cvasibanii au înregistrat o creştere nominală de 4,1 la sută, până la 424 593 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,3 la sută, până la 125 172 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 22,1 la sută. La 30 septembrie 2004, economiile populaţiei au înregistrat o creştere în termeni nominali de 32,0 la sută (18,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2003.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut în termeni nominali cu 4,9 la sută, până la 101 102 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 6,6 la sută (până la 66 615 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 1,6 la sută (cifrându-se la 13 702 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 1,8 la sută (până la 20 785 miliarde lei). La 30 septembrie 2004, depozitele în lei ale agenţilor economici au înregistrat o creştere de 72,9 la sută (55,6 la sută în termeni reali), faţă de 30 septembrie 2003.

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat în termeni nominali cu 4,9 la sută, până la nivelul de 198 319 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4 822 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 0,4 la sută, până la 97 608 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 0,1 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2 373 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 10,3 la sută, până la 90 618 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au crescut cu 9,9 la sută, până la 2203 milioane euro). La 30 septembrie 2004, exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor au înregistrat o majorare de 16,2 la sută faţă de 30 septembrie 2003, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 15,0 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 19,4 la sută.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 Septembrie 2004
(mld. lei)
Septembrie/August 2004
(%)
Septembrie 2004/Septembrie 2003
(%)
Cvasibanii 424 593 4,1 35,7
Economii ale populaţiei 125 172 2,3 32,0
Depozite în lei ale agenţilor economici 101 102 4,9 72,9
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
198 319 4,9 24,2
- populaţie 97 608 0,4 23,0
- agenţi economici 90 618 10,3 27,7

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii septembrie la 70 914 miliarde lei (în scădere cu 1,3 la sută faţă de luna august). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 121 milioane euro (în scădere cu 31,6 la sută faţă de luna august).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 30 Septembrie 2004
Septembrie/August 2004
(%)
Septembrie 2004/Septembrie 2003
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
65 926 2,1 64,5
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. euro)
121 -31,6 0,4