Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna octombrie 2004

06.12.2004

Masa monetară în sens larg (M2) a înregistrat în luna octombrie 2004 aceeaşi creştere lunară cu rata inflaţiei (1,2 la sută, octombrie faţă de septembrie) şi a ajuns la sfârşitul lunii la 573 948 miliarde lei; faţă de 31 octombrie 2003, masa monetară a înregistrat o creştere de 35,4 la sută (22,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 Octombrie 2004
(mld. lei)
Octombrie/Septembrie 2004
(%)
Octombrie 2004/Octombrie 2003
(%)
Masa monetară 573 948 1,2 35,4
Active externe nete 341 784 1,4 28,6
Active interne nete 232 164 0,8 47,0

Activele externe nete au crescut în luna octombrie cu 1,4 la sută, până la 341 784 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 1,6 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al menţinerii constante a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 0,8 la sută, până la 232 164 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 0,4 la sută, până la 355 910 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 0,4 la sută (ajungând la -123 746 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna octombrie cu 2,2 la sută (1 la sută în termeni reali), până la un nivel de 402 249 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 1,5 la sută a componentei în lei şi al majorării cu 2,7 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 3,4 la sută). La 31 octombrie 2004, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 46,3 la sută (32,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2003, pe seama majorării cu 29,6 la sută a componentei în lei (17,0 la sută în termeni reali) şi cu 59,4 la sută a componentei în valută exprimate în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 53,9 la sută).

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de 46 339 miliarde lei (faţă de un sold negativ de 38 839 miliarde lei în luna septembrie), în principal ca urmare a majorării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 Octombrie 2004
(mld. lei)
Octombrie/Septembrie 2004
(%)
Octombrie 2004/Octombrie 2003
(%)
Creditul intern 355 910 0,4 40,2
Credit neguvernamental 402 249 2,2 46,3
Credit guvernamental, net -46 339 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 0,2 la sută, până la 143 110 miliarde lei, pe seama creşterii cu 1,4 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 77 764 miliarde lei) şi a reducerii cu 1,2 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 65 346 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 Octombrie 2004
(mld. lei)
Octombrie/Septembrie 2004
(%)
Octombrie 2004/Octombrie 2003
(%)
M1 143 110 0,2 42,8
Numerar în afara băncilor 77 764 1,4 34,1
Disponibilităţi la vedere 65 346 -1,2 54,8

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 1,5 la sută, până la 430 838 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,1 la sută, până la 127 851 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 22,3 la sută. La 31 octombrie 2004, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 33,4 la sută (20,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2003.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 3,5 la sută, până la 104 669 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 4,7 la sută (până la 69 729 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 1,6 la sută (cifrându-se la 13 925 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 1,1 la sută (până la 21 015 miliarde lei). La 31 octombrie 2004, depozitele în lei ale agenţilor economici au înregistrat o creştere de 73,6 la sută (56,7 la sută în termeni reali), faţă de 31 octombrie 2003.

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au menţinut la acelaşi nivel (198 318 miliarde lei); exprimate în euro, acestea s-au cifrat la 4 852 milioane euro. În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au redus cu 1 la sută, până la 96 615 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei s-au diminuat cu 0,4 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2 364 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 1,1 la sută, până la 91 601 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au crescut cu 1,7 la sută, până la 2 241 milioane euro). La 31 octombrie 2004, exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor au înregistrat o majorare de 14,4 la sută faţă de 31 octombrie 2003, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 12,8 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 18 la sută.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 Octombrie 2004
(mld. lei)
Octombrie/Septembrie 2004
(%)
Octombrie 2004/Octombrie 2003
(%)
Cvasibanii 430 838 1,5 33,2
Economii ale populaţiei 127 851 2,1 33,4
Depozite în lei ale agenţilor economici 104 669 3,5 73,6
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
198 318 0,0 18,5
- populaţie 96 615 -1,0 16,9
- agenţi economici 91 601 1,1 22,2

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii octombrie la 69 282 miliarde lei (în scădere cu 2,3 la sută faţă de luna septembrie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 118 milioane euro (în scădere cu 2,8 la sută faţă de luna septembrie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 Octombrie 2004
Octombrie/Septembrie 2004
(%)
Octombrie 2004/Octombrie 2003
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
64 461 -2,2 56,7
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. euro)
118 -2,8 -2,1