Comunicat de presă


Comunicat de presă privind lansarea Raportului asupra stabilităţii financiare - 2010

24.08.2010

Banca Naţională a României lansează cel de-al cincilea Raport asupra stabilităţii financiare, document care evaluează soliditatea şi capacitatea sistemului financiar românesc de a face faţă provocărilor semnificative din ultima perioadă, factorii care influenţează performanţa sistemului financiar, precum şi interacţiunea acestuia cu economia reală şi mediul extern.

Raportul subliniază că, în cursul anului 2009 şi prima parte a anului 2010, sistemul financiar românesc s-a confruntat cu provocări semnificative într-un context marcat de persistenţa contracţiei economice şi continuarea ajustărilor structurale. Cu toate acestea, în perioada analizată stabilitatea financiară a rămas robustă, în condiţiile majorării capitalizării băncilor la niveluri confortabile, ale menţinerii lichidităţii la valori corespunzătoare şi ale continuării eforturilor de provizionare.

Robusteţea sectorului bancar şi capacitatea sa de a face faţă şocurilor sunt atestate şi de rezultatele exerciţiului de testare a rezistenţei băncilor la şocuri economice, exerciţiu derulat de BNR.

Raportul evidenţiază faptul că evoluţiile macroeconomice internaţionale şi continuarea ajustărilor pe plan intern constituie factori importanţi de presiune pe termen scurt asupra stabilităţii financiare.

Riscul de credit rămâne principala vulnerabilitate a sectorului bancar. Capacitatea companiilor şi populaţiei de a onora în bune condiţii serviciul datoriei este constrânsă de durata prelungită şi adâncimea contracţiei economice, precum şi de gradul semnificativ de îndatorare, în general, şi îndatorarea mare în valută, în special, în cazul unor categorii de debitori.

În aceste condiţii, BNR şi-a continuat şi diversificat abordarea prudenţială anunţată în Raportul anterior, prin asigurarea punctuală de lichiditate, supravegherea atentă a băncilor şi îmbunătăţirea cadrului de reglementare prudenţială.

Supravegherea permanentă a BNR, precum şi acordul de finanţare semnat de autorităţi cu UE, FMI şi alte instituţii financiare internaţionale, alături de angajamentele asumate în cadrul Iniţiativei Europene de Coordonare Bancară de către principalele nouă bănci străine cu activitate în România, au contribuit la asigurarea menţinerii indicatorilor de stabilitate financiară în limite corespunzătoare.

Celelalte componente ale sistemului financiar au resimţit într-o măsură importantă efectele crizei, dar riscul sistemic s-a menţinut la un nivel scăzut.