Comunicat de presă


Comunicat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

17.07.2003

În temeiul prevederilor art.5 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului României nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, plafonul de garantare de către Fond a depozitelor constituite de deponenţi persoane fizice la instituţiile de credit - bănci şi organizaţii cooperatiste de credit, autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile Legii bancare nr.58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr.200/2002 - care intră sub incidenţa prevederilor legale menţionate mai sus, se modifică de la 118 469 000 lei pe deponent la 125 222 000 lei pe deponent, ca urmare a indexării cu indicele preţurilor de consum înregistrat în luna iunie 2003 faţă de luna decembrie 2002.

Noul plafon de garantare reprezintă nivelul compensaţiei ce se plăteşte de Fond pentru depozitele constituite de deponenţi persoane fizice la instituţiile de credit, dacă devin indisponibile în cursul semestrului II al anului 2003, în condiţiile reglementate prin dispoziţiile legale menţionate mai sus.