Comunicat de presă


Declaraţie de presă a purtătorului de cuvânt al BNR

19.08.2010

Referitor la scrisorile primite de Banca Naţională a României din partea domnului Radu Ioanid, director în cadrul Muzeului Holocaustului din Washington, şi din partea domnului Alexandru Florian, directorul executiv al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, privind includerea fostului prim-ministru Miron Cristea într-o emisiune numismatică a Băncii Naţionale a României, Mugur Şteţ, purtător de cuvânt al BNR, face următoarele precizări.

Guvernatorul BNR a dispus constituirea unei comisii interne de analiză. În urma evaluărilor, comisia a constatat:

 1. Banca Naţională a României elaborează anual un program de emisiuni numismatice, destinate colecţionarilor. Programul este stabilit în conformitate cu competenţele legale ale BNR, pe baza propunerilor scrise, trimise în prealabil de principalele instituţii din viaţa publică românească. La definitivarea programului, BNR se consultă cu Academia Română, Biserica Ortodoxă Română, Ministerul Culturii, Departamentul Cultelor, alte ministere, instituţii guvernamentale şi de cultură. Emisiunile numismatice ale Băncii Naţionale sunt dedicate atât personalităţilor şi evenimentelor marcante din istoria României, care au contribuit decisiv la dezvoltarea societăţii româneşti, a patrimoniului naţional de cultură şi civilizaţie, cât şi personalităţilor şi evenimentelor internaţionale care au marcat evoluţia culturii şi civilizaţiei universale.
 2. În 2010, la solicitarea expresă a Patriarhiei Române, pentru a marca dubla celebrare a celei de-a 125-a aniversări a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române şi respectiv a împlinirii a 85 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române, Banca Naţională a României a realizat o dublă emisiune numismatică în care sunt cuprinse o monedă de aur şi cinci monede de argint, reprezentând simboluri ale Bisericii Ortodoxe Române:
  • Catedrala Patriarhală
  • Icoana Sfintei Treimi
  • Palatul Patriarhal, clădire simbol pentru istoria României, locul unde s-a desăvârşit Unirea de la 1859
  • Stema Patriarhiei
  • Toţi Patriarhii – întâistătători ai Bisericii Ortodoxe Române trecuţi în veşnicie, Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu, Teoctist Arăpaşu, în ordine cronologică
 3. Simbolurile alese pentru această emisiune dedicată dublei aniversări a Bisericii Ortodoxe Române sunt legate intrinsec şi determinant de istoria acestei instituţii fundamentale a societăţii româneşti, instituţie care a avut un rol esenţial în definirea şi dezvoltarea identităţii naţionale şi culturale a României. Dacă este să ne referim numai la patriarhii României, este un fapt îndeobşte cunoscut şi recunoscut că aceştia au avut un rol crucial în dezvoltarea Bisericii Ortodoxe Române, fiind personalităţi marcante care au ilustrat istoria Bisericii şi istoria României. Cele arătate mai sus relevă în mod clar că simbolurile alese pentru a marca dubla aniversare a Bisericii Ortodoxe Române nu pot fi legate de faptele semnalate în scrisorile mai înainte menţionate.
 4. Includerea lui Miron Cristea în această emisiune nu este şi nu poate fi legată de scurta sa activitate ca prim-ministru al României, ci se integrează firesc în suita patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române, într-o ordine cronologică ce nu poate fi contestată de nimeni.
 5. În niciun caz şi sub nicio formă, emisiunile numismatice ale BNR nu doresc să rănească sentimentele niciunei comunităţi, să aducă atingere intereselor vreunor grupuri sau să transmită mesaje xenofobe, rasiste sau antisemite. De altfel, întreaga activitate a Băncii Naţionale este orientată fără excepţie în spiritul respectului faţă de valorile umanităţii, ale democraţiei şi multiculturalismului.
Mugur Şteţ, purtător de cuvânt al BNR