Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna decembrie 2004

09.02.2005

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii decembrie 2004 de 645 332 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a crescut cu 13,5 la sută (12,8 la sută în termeni reali). La 31 decembrie 2004, masa monetară a înregistrat o creştere de 40,1 la sută (28,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2003.

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 decembrie 2004
(mld. lei)
Decembrie 2004/Noiembrie 2004
(%)
Decembrie 2004/Decembrie 2003
(%)
Masa monetară 645 332 13,5 40,1
Active externe nete 361 335 15,0 43,5
Active interne nete 283 997 11,6 35,9

Activele externe nete au crescut în luna decembrie cu 15,0 la sută, până la 361 335 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 18,6 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al diminuării cu 6,4 la sută a componentei "Aur". Majorarea componentei "Valute convertibile" s-a datorat, în principal, intrărilor provenite din privatizarea SNP Petrom (în sumă de 611,1 milioane euro) şi cumpărărilor de valută ale băncii centrale de pe piaţa valutară. Reducerea componentei "Aur" a fost determinată de reevaluarea internă a stocului de aur la sfârşitul anului 2004, prin modificarea preţului de la 437 404 lei/gram la 409 513 lei/gram.

Activele interne nete s-au majorat cu 11,6 la sută, până la 283 997 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 2,5 la sută, până la 365 602 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 20,2 la sută (ajungând la -81 605 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna decembrie cu 4,8 la sută (4,2 la sută în termeni reali), până la un nivel de 418 031 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 1,5 la sută a componentei în lei şi al majorării cu 7,1 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 3,9 la sută). La 31 decembrie 2004, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 38,0 la sută (26,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2003, pe seama majorării cu 21,5 la sută a componentei în lei (11,1 la sută în termeni reali) şi cu 51,3 la sută a componentei în valută exprimate în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 56,9 la sută).

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de -52 429 miliarde lei (faţă de un sold negativ de - 42 022 miliarde lei în luna noiembrie), ca urmare a: (i) creşterii disponibilităţilor în valută ale Ministerului Finanţelor Publice în conturile deschise la Banca Naţională a României; (ii) majorării disponibilităţilor din contribuţia financiară a Uniunii Europene la dispoziţia Fondului Naţional (fonduri Phare); (iii) diminuării Contului General al Trezoreriei Statului.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 decembrie 2004
(mld. lei)
Decembrie 2004/Noiembrie 2004
(%)
Decembrie 2004/Decembrie 2003
(%)
Creditul intern 365 602 2,5 21,4
Credit neguvernamental 418 031 4,8 38,0
Credit guvernamental, net -52 429 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 9,6 la sută, până la 153 601 miliarde lei, pe seama creşterii cu 3,1 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 75 367 miliarde lei) şi a majorării cu 16,6 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 78 234 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 decembrie 2004
(mld. lei)
Decembrie 2004/Noiembrie 2004
(%)
Decembrie 2004/Decembrie 2003
(%)
M1 153 601 9,6 35,6
Numerar în afara băncilor 75 367 3,1 30,0
Disponibilităţi la vedere 78 234 16,6 41,5

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 14,7 la sută, până la 491 731 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 3,6 la sută, până la 135 599 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 21,0 la sută. La 31 decembrie 2004, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 36,2 la sută (24,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2003.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 15,0 la sută, până la 121 502 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 19,5 la sută (până la 83 872 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 11,0 la sută (cifrându-se la 15 473 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 3,0 la sută (până la 22 157 miliarde lei). La 31 decembrie 2004, depozitele în lei ale agenţilor economici au înregistrat o creştere de 58,3 la sută (44,9 la sută în termeni reali), faţă de 31 decembrie 2003.

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat în termeni nominali cu 22,2 la sută, până la nivelul de 234 631 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 5 916 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 6,6 la sută, până la 98 023 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 3,5 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2 471 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 44,1 la sută, până la 127 665 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au crescut cu 39,9 la sută, până la 3 219 milioane euro); majorarea acestor depozite s-a datorat încasărilor din privatizarea SNP Petrom reprezentând contravaloarea acţiunilor nou subscrise în vederea majorării capitalului social, în sumă de 830,6 milioane euro. La 31 decembrie 2004, exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor au înregistrat o majorare de 42,1 la sută faţă de 31 decembrie 2003, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 17,8 a sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 77,5 la sută.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 decembrie 2004
(mld. lei)
Decembrie 2004/Noiembrie 2004
(%)
Decembrie 2004/Decembrie 2003
(%)
Cvasibani 491 731 14,7 41,5
Economii ale populaţiei 135 599 3,6 36,2
Depozite în lei ale agenţilor economici 121 502 15,0 58,3
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
234 630 22,2 37,1
- populaţie 98 023 6,6 13,6
- agenţi economici 127 665 44,1 71,2

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar însumau la sfârşitul lunii decembrie 66 932 miliarde lei (în scădere cu 3,8 la sută faţă de luna noiembrie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 114 milioane euro (în scădere cu 2,2 la sută faţă de luna noiembrie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 decembrie 2004
Decembrie/Noiembrie 2004
(%)
Decembrie 2004/Decembrie 2003
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor (mld. lei) 62 431 -4,1 54,1
Titluri de stat în valută în afara băncilor (mil. euro) 114 -2,2 -21,6