Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna ianuarie 2005

11.03.2005

Evoluţia indicatorilor monetari în prima lună a anului 2005 a fost determinată, pe de o parte, de aprecierea monedei naţionale faţă de euro (cu 5,4 la sută în termeni nominali), iar pe de altă parte de influenţa factorilor sezonieri.

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii ianuarie 2005 de 631 223 miliarde lei. Faţă de luna decembrie 2004, aceasta s-a diminuat cu 2,2 la sută (-3,0 la sută în termeni reali). La 31 ianuarie 2005, masa monetară a înregistrat o creştere de 39,6 la sută (28,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2004.

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 ianuarie 2005
(mld. lei)
Ianuarie 2005/Decembrie 2004
(%)
Ianuarie 2005/Ianuarie 2004
(%)
Masa monetară 631 223 -2,2 39,6
Active externe nete 361 457 0,03 43,2
Active interne nete 269 766 -5,0 35,1

Activele externe nete au crescut cu 0,03 la sută, până la 361 457 miliarde lei, prin majorarea componentei "Valute convertibile" şi menţinerea constantă a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au diminuat cu 5,0 la sută, până la 269 766 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a scăzut cu 2,1 la sută, până la 358 010 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 8,1 la sută (ajungând la -88 244 miliarde lei).

Creditul neguvernamental s-a redus în luna ianuarie cu 1,1 la sută (-1,9 la sută scădere în termeni reali), până la nivelul de 413 355 miliarde lei, fiind rezultatul reducerii cu 2,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 3,0 la sută) şi al majorării cu 1,1 la sută a celei în lei. La 31 ianuarie 2005, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 32,3 la sută (21,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2004, pe seama majorării cu 16,9 la sută a componentei în lei (7,3 la sută în termeni reali) şi cu 45,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 57,2 la sută).

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de -55 345 miliarde lei (faţă de un sold negativ de -52 429 miliarde lei în luna decembrie 2004), ca urmare a: (i) majorării Contului General al Trezoreriei Statului; (ii) răscumpărării unor titluri de stat în lei, lansate de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă; (iii) diminuării contului de disponibilităţi în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 ianuarie 2005
(mld. lei)
Ianuarie 2005/Decembrie 2004
(%)
Ianuarie 2005/Ianuarie 2004
(%)
Creditul intern 358 010 -2,1 17,1
Credit neguvernamental 413 355 -1,1 32,3
Credit guvernamental, net -55 345 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) a scăzut cu 7,3 la sută, până la 142 406 miliarde lei, pe seama reducerii cu 3,9 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 72 395 miliarde lei) şi a diminuării cu 10,5 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 70 011 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 ianuarie 2005
(mld. lei)
Ianuarie 2005/Decembrie 2004
(%)
Ianuarie 2005/Ianuarie 2004
(%)
M1 142 406 -7,3 39,3
Numerar în afara băncilor 72 395 -3,9 29,3
Disponibilităţi la vedere 70 011 -10,5 51,3

Cvasibanii au înregistrat o scădere de 0,6 la sută, până la 488 817 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,8 la sută, până la 139 427 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 22,1 la sută. La 31 ianuarie 2005, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 37,9 la sută (26,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2004.

Depozitele în lei ale agenţilor economici s-au diminuat cu 3,3 la sută, până la 117 547 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au redus cu 7,2 la sută (până la 77 815 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 1,8 la sută (cifrându-se la 15 744 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 8,3 la sută (până la 23 988 miliarde lei). La 31 ianuarie 2005, depozitele în lei ale agenţilor economici au înregistrat o creştere de 60,6 la sută (47,5 la sută în termeni reali), faţă de 31 ianuarie 2004.

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au diminuat cu 1,2 la sută, până la nivelul de 231 843 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută au crescut cu 4,5 la sută, până la 6 180 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au redus cu 1,8 la sută, până la 96 218 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 3,8 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2 565 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au redus cu 1,0 la sută, până la 126 333 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au crescut cu 4,6 la sută, până la 3 367 milioane euro). La 31 ianuarie 2005, exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor au înregistrat o majorare de 42,9 la sută faţă de 31 ianuarie 2004, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 19,3 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 75,1 la sută.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 ianuarie 2005
(mld. lei)
Ianuarie 2005/Decembrie 2004
(%)
Ianuarie 2005/Ianuarie 2004
(%)
Cvasibani 488 817 -0,6 39,7
Economii ale populaţiei 139 427 2,8 37,9
Depozite în lei ale agenţilor economici 117 547 -3,3 60,6
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
231 843 -1,2 32,0
- populaţie 96 218 -1,8 10,2
- agenţi economici 126 333 -1,0 61,7

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar însumau la sfârşitul lunii ianuarie 61 529 miliarde lei (în scădere cu 8,1 la sută faţă de luna decembrie 2004). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 113,3 milioane euro (în scădere cu 0,2 la sută faţă de luna decembrie 2004).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 ianuarie 2005
Ianuarie 2005/Decembrie 2004
(%)
Ianuarie 2005/Ianuarie 2004
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor (mld. lei) 57 277 -8,3 40,1
Titluri de stat în valută în afara băncilor (mil. euro) 113,3 -0,2 -25,7