Comunicat de presă


Comunicat de presă comun al Comisiei Europene şi al Fondului Monetar Internaţional privind reuniunea Grupului de iniţiativă în domeniul coordonării bancare europene

22.07.2010

Comisia Europeană şi FMI salută reafirmarea sprijinului băncilor-mamă faţă de subsidiarele acestora din România

Băncile-mamă ale principalelor nouă instituţii de credit cu capital străin din România şi-au reafirmat, în cadrul unei reuniuni a Grupului de iniţiativă în domeniul coordonării bancare europene desfăşurate la data de 22 iulie 2010 la Bruxelles, sprijinul faţă de subsidiarele acestora din România. Aceste angajamente, coroborate cu pachetul multilateral de asistenţă financiară, vor susţine România în demersul acesteia de consolidare a încrederii investitorilor şi de revenire a economiei pe o traiectorie de creştere sustenabilă. Participanţii au fost de acord că întărirea poziţiei externe a României permite un grad de flexibilizare a angajamentelor privind expunerea de până la 95% din nivelul atins la finele lunii martie 2009.

La data de 22 iulie 2010, reprezentanţii Comisiei Europene şi ai Fondului Monetar Internaţional au avut la Bruxelles o întrevedere cu băncile-mamă ale principalelor nouă instituţii de credit cu capital străin având subsidiare în România (Erste Group Bank, Raiffeisen Group, Eurobank EFG, National Bank of Greece, UniCredit Group, Société Générale, Alpha Bank, Volksbank International şi Piraeus Bank). La reuniune au luat parte şi reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, Ministerului Finanţelor Publice din România, Comisiei Europene (CE), Fondului Monetar Internaţional (FMI), Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Băncii Europene de Investiţii (BEI), Grupului Băncii Mondiale, Băncii Centrale Europene, precum şi ai autorităţilor din ţările de origine.

Aceasta a fost cea de-a patra reuniune a Grupului de iniţiativă în domeniul coordonării bancare europene pentru România, după cele organizate în anul 2009. Participanţii la reuniune şi-au exprimat satisfacţia faţă de faptul că băncile-mamă şi-au onorat în mare măsură angajamentele de menţinere a expunerii faţă de România la nivel de grup şi de furnizare ex ante a unor rezerve-tampon de capital suficiente subsidiarelor acestora, dacă este cazul. La sfârşitul lunii iunie 2010, expunerea băncilor-mamă faţă de România a fost, în general, menţinută în raport cu data de referinţă (finele lunii martie 2009). Băncile-mamă au furnizat un volum suplimentar de capital în anii 2009-2010, iar raportul de adecvare a capitalului înregistrat de subsidiarele acestora s-a menţinut la un nivel superior celui de 10 la sută pe întreaga perioadă a programului.

Pentru a sprijini eforturile susţinute ale autorităţilor naţionale şi a asigura revenirea economiei pe o traiectorie de creştere sustenabilă, băncile-mamă şi-au reafirmat angajamentul pe termen lung faţă de ţară. În contextul stabilizării economiei mondiale, participanţii au convenit asupra faptului că ameliorarea poziţiei externe a României în perioada parcursă de la data iniţierii programului permite un grad de flexibilizare a angajamentelor privind expunerea de până la 95%. În acelaşi timp, unele bănci şi-au manifestat intenţia de majorare a expunerii faţă de România în lunile următoare, odată cu revigorarea activităţii economice. Participanţii la reuniune au reiterat importanţa accelerării procesului de absorbţie a fondurilor structurale ale UE şi a implicării mai active a sectorului privat în acest proces.

În cursul reuniunii de astăzi, participanţii au fost, de asemenea, informaţi şi cu privire la progresul în planul îndeplinirii condiţiilor de politică economică prevăzute în programul multilateral de asistenţă financiară. Noi discuţii vor avea loc între reprezentanţii autorităţilor şi cei ai Comisiei Europene şi ai FMI cu prilejul următoarei misiuni de evaluare a programului multilateral de asistenţă financiară în perioada 26 iulie-4 august 2010.


Sursa: comunicat de presă, website-ul FMI

Sursa: comunicat de presă, website-ul Uniunii Europene