Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna aprilie 2005

30.05.2005

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii aprilie 2005 de 690 961 miliarde lei. Faţă de luna martie 2005 aceasta a crescut cu 1,7 la sută (-0,1 la sută scădere în termeni reali), iar în raport cu aprilie 2004, masa monetară a înregistrat o creştere de 43,9 la sută (30,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 Aprilie 2005
(mld. lei)
Aprilie/Martie 2005
(%)
Aprilie 2005/Aprilie 2004
(%)
Masa monetară 690 961 1,7 43,9
Active externe nete 368 927 -1,3 38,1
Active interne nete 322 034 5,3 51,1

Activele externe nete au scăzut în luna aprilie cu 1,3 la sută, până la 368 927 miliarde lei, ca rezultat al diminuării cu 1,5 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al menţinerii constante a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 5,3 la sută, până la 322 034 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 2,1 la sută, până la 398 004 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 9,8 la sută (ajungând la -75 970 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna aprilie cu 3,8 la sută (2,0 la sută în termeni reali), până la nivelul de 449 495 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 4,7 la sută a componentei în lei şi majorării cu 3,3 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 5,0 la sută). La 30 aprilie 2005, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 34,9 la sută (22,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2004, pe seama majorării cu 22,8 la sută a componentei în lei (11,7 la sută în termeni reali) şi cu 44,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 61,2 la sută).

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de -51 491 miliarde lei (faţă de un sold negativ de -42 964 miliarde lei în luna martie 2005), ca urmare a majorării Contului General al Trezoreriei Statului şi emisiunilor de titluri de stat în lei, lansate de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 30 Aprilie 2005
(mld. lei)
Aprilie/Martie 2005
(%)
Aprilie 2005/Aprilie 2004
(%)
Creditul intern 398 004 2,1 23,1
Credit neguvernamental 449 495 3,8 34,9
Credit guvernamental net -51 491 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 5,9 la sută, până la 163 757 miliarde lei, pe seama creşterii cu 12,4 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 87 499 miliarde lei) şi a diminuării cu 0,7 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 76 258 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 Aprilie 2005
(mld. lei)
Aprilie/Martie 2005
(%)
Aprilie 2005/Aprilie 2004
(%)
M1 163 757 5,9 44,1
Numerar în afara băncilor 87 499 12,4 37,2
Disponibilităţi la vedere 76 258 -0,7 52,9

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 0,4 la sută, până la 527 204 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 1,7 la sută, până la 153 647 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 22,2 la sută. La 30 aprilie 2005, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 38,8 la sută (26,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2004.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 2,3 la sută, până la 146 948 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 3,0 la sută (până la 99 525 miliarde lei), depozitele condiţionate au crescut cu 6,0 la sută (până la 17 059 miliarde lei), iar certificatele de depozit s-au diminuat cu 1,8 la sută (cifrându-se la 30 364 miliarde lei). La 30 aprilie 2005, depozitele în lei ale agenţilor economici au înregistrat o creştere de 101,8 la sută (83,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2004.

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au diminuat cu 1,6 la sută, până la nivelul de 226 609 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută au crescut cu 0,1 la sută, până la 6 258 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 1,4 la sută, până la 96 786 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 3,1 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2 673 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au diminuat cu 3,6 la sută, până la 120 104 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici s-au diminuat cu 1,9 la sută, până la 3 317 milioane euro). Exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor au înregistrat o majorare de 38,1 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 17,0 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 65,5 la sută, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 Aprilie2005
(mld. lei)
Aprilie/Martie 2005
(%)
Aprilie 2005/Aprilie 2004
(%)
Cvasibani 527 204 0,4 43,8
Economii ale populaţiei 153 647 1,7 38,8
Depozite în lei ale agenţilor economici 146 948 2,3 101,8
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
226 609 -1,6 23,7
- populaţie 96 786 1,4 4,8
- agenţi economici 120 104 -3,6 48,2

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar însumau 45 995 miliarde lei la sfârşitul lunii aprilie 2005 (în scădere cu 6,2 la sută faţă de luna martie 2005). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 82 milioane euro (în scădere cu 29,2 la sută faţă de luna martie 2005).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 30 Aprilie 2005
Aprilie/Martie 2005
(%)
Aprilie 2005/Aprilie 2004
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor (mld. lei) 43 031 -3,9 -21,2
Titluri de stat în valută în afara băncilor (mil. euro) 82 -29,2 -48,3