Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

06.10.2003

În şedinţa Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 2 octombrie 2003 au fost evaluate recentele evoluţii şi perspectivele pentru perioada următoare de consolidare a stabilizării macroeconomice.

Pentru atenuarea presiunilor inflaţioniste temporare generate de ajustarea unor preţuri la produse energetice, Consiliul de administraţie a decis majorarea dobânzii de intervenţie a băncii centrale cu un punct procentual.

Această măsură se încadrează în strategia de acţiuni proactive anunţată de banca centrală încă din luna august a.c. şi are ca obiectiv încadrarea în ţinta de inflaţie de 14% stabilită împreună cu Guvernul României pentru anul 2003.