Comunicat de presă


Comunicat privind lansarea consultării publice asupra proiectului Legii privind activitatea de emitere de monedă electronică

06.07.2010

În contextul derulării procesului de transpunere în legislaţia naţională a Directivei nr. 2009/110/CE privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică, Banca Naţională a României aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că Ministerul Finanţelor Publice a lansat consultarea publică asupra proiectului Legii privind activitatea de emitere de monedă electronică.

Proiectul legii reglementează activitatea de emitere de monedă electronică din perspectiva i) accesului instituţiilor emitente de monedă electronică la această activitate şi a condiţiilor de desfăşurare (autorizare şi supraveghere prudenţială) – Titlul II din proiect, ii) regimului de emitere şi răscumpărare a monedei electronice şi stabilirea mecanismelor de mediere extrajudiciară – Titlul III din proiect.

Întrucât proiectul legii reglementează aspecte cu incidenţă asupra activităţii mai multor autorităţi publice, acesta a fost elaborat în cadrul unui grup de lucru inter-instituţional, aflat sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene.

Din grupul de lucru inter-instituţional care a asigurat elaborarea proiectului fac parte: Ministerul Finanţelor Publice – iniţiator legislativ, Banca Naţională a României – responsabilă pentru transpunerea Titlului II din proiect şi a dispoziţiilor privind medierea extrajudiciară a litigiilor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – responsabilă pentru transpunerea titlului III din proiect pe relaţia cu consumatorii, Ministerul Justiţiei şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – responsabili cu modificarea corespunzătoare a cadrului normativ pe linia prevenirii şi sancţionării spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, impusă de modificările operate de Directiva nr.2009/110/CE asupra directivelor comunitare în domeniu.

Detalii cu privire la consultarea publică precizată sunt disponibile pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice la adresa de website www.mfinante.ro în secţiunea Transparenţă Decizională.