Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna mai 2005

30.06.2005

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii mai 2005 de 719 656 miliarde lei. Faţă de luna aprilie 2005 aceasta a crescut cu 4,2 la sută (3,8 la sută în termeni reali), iar în raport cu mai 2004, masa monetară a înregistrat o creştere de 46,7 la sută (33,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 mai 2005
(mld. lei)
Mai/Aprilie 2005
(%)
Mai 2005/Mai 2004
(%)
Masa monetară 719 656 4,2 46,7
Active externe nete 385 985 4,6 43,8
Active interne nete 333 671 3,6 50,3

Activele externe nete au crescut în luna mai cu 4,6 la sută, până la 385 985 miliarde lei, fiind rezultatul majorării cu 5,2 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al menţinerii constante a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 3,6 la sută, până la 333 671 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 5,3 la sută (până la 418 956 miliarde lei), iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 12,3 la sută (ajungând la -85 285 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna mai cu 4,8 la sută (4,5 la sută în termeni reali), până la nivelul de 470 951 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 5,0 la sută a componentei în lei şi majorării cu 4,6 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 342 milioane euro, până la 7 807 milioane euro). La 31 mai 2005, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 38,5 la sută (25,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2004, pe seama majorării cu 29,4 la sută a componentei în lei (17,7 la sută în termeni reali) şi cu 45,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 63,6 la sută).

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de -51 995 miliarde lei (faţă de un sold negativ de -51 491 miliarde lei în luna aprilie 2005), ca urmare a majorării Contului General al Trezoreriei Statului şi creşterii disponibilităţilor la dispoziţia Fondului Naţional (fonduri Phare) din contribuţia financiară a Uniunii Europene.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 mai 2005
(mld. lei)
Mai/Aprilie 2005
(%)
Mai 2005/Mai 2004
(%)
Creditul intern 418 956 5,3 24,7
Credit neguvernamental 470 951 4,8 38,5
Credit guvernamental net -51 995 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 4,7 la sută, până la 171 456 miliarde lei, pe seama creşterii cu 10,9 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (care s-au cifrat la 84 564 miliarde lei) şi a diminuării cu 0,7 la sută a numerarului în circulaţie (până la 86 892 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 mai 2005
(mld. lei)
Mai/Aprilie 2005
(%)
Mai 2005/Mai 2004
(%)
M1 171 456 4,7 44,2
Numerar în afara băncilor 86 892 -0,7 33,4
Disponibilităţi la vedere 84 564 10,9 57,5

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 4,0 la sută, până la 548 200 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 0,3 la sută, până la 154 054 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 21,4 la sută. La 31 mai 2005, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 36,2 la sută (23,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2004.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 0,5 la sută, până la 147 637 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 3,4 la sută (până la 102 891 miliarde lei), depozitele condiţionate au scăzut cu 3,2 la sută (până la 16 516 miliarde lei), iar certificatele de depozit s-au diminuat cu 7,0 la sută (cifrându-se la 28 230 miliarde lei). La 31 mai 2005, depozitele în lei ale agenţilor economici au înregistrat o creştere de 90,9 la sută (73,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2004.

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat cu 8,8 la sută, până la nivelul de 246 509 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută au crescut cu 548 milioane euro, până la 6 806 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 2,1 la sută, până la 98 816 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 56 milioane euro şi au reprezentat echivalentul a 2 728 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici au crescut cu 14,5 la sută, până la 137 501 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici s-au majorat cu 480 milioane euro, până la 3 797 milioane euro). Exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor au înregistrat o majorare de 53,2 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 20,5 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 97,0 la sută, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 mai 2005
(mld. lei)
Mai/Aprilie 2005
(%)
Mai 2005/Mai 2004
(%)
Cvasibani 548 200 4,0 47,5
Economii ale populaţiei 154 054 0,3 36,2
Depozite în lei ale agenţilor economici 147 637 0,5 90,9
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
246 509 8,8 36,0
- populaţie 98 816 2,1 7,0
- agenţi economici 137 501 14,5 74,9

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar însumau 43 855 miliarde lei la sfârşitul lunii mai 2005 (în scădere cu 4,7 la sută faţă de luna aprilie 2005). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 99,6 milioane euro (în creştere cu 21,6 la sută faţă de luna aprilie 2005).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 mai 2005
Mai/Aprilie 2005
(%)
Mai 2005/Mai 2004
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor (mld. lei) 40 248 -6,5 -24,3
Titluri de stat în valută în afara băncilor (mil. euro) 99,6 21,6 -39,4