Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iunie 2005

28.07.2005

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii iunie 2005 de 742 003 miliarde lei. Faţă de luna mai 2005 aceasta a crescut cu 3,1 la sută (2,8 la sută în termeni reali), iar în raport cu iunie 2004, masa monetară a înregistrat o creştere de 46,5 la sută (33,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 iunie 2005
(mld. lei)
Iunie 2005/Mai 2005
(%)
Iunie 2005/Iunie 2004
(%)
Masa monetară 742 003 3,1 46,5
Active externe nete 400 893 4,4 45,0
Active interne nete 341 110 1,7 48,2

Activele externe nete au crescut în luna iunie cu 4,4 la sută, până la 400 893 miliarde lei, fiind rezultatul majorării cu 4,1 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al creşterii cu 6,5 la sută a componentei "Aur" (efect al reevaluării stocului de aur).

Activele interne nete s-au majorat cu 1,7 la sută, până la 341 110 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern s-a diminuat cu 0,7 la sută (până la 414 902 miliarde lei), iar alte active nete şi-au redus soldul negativ cu 10,3 la sută (ajungând la -73 792 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna iunie cu 3,9 la sută (3,6 la sută în termeni reali), până la nivelul de 489 564 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 3,8 la sută a componentei în lei şi majorării cu 4,0 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 4,5 la sută). La 30 iunie 2005, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 39,3 la sută (27,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2004, pe seama majorării cu 33,7 la sută a componentei în lei (21,9 la sută în termeni reali) şi cu 43,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 61,4 la sută).

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de -74 662 miliarde lei (faţă de un sold negativ de -53 194 miliarde lei în luna mai 2005), fiind rezultatul: (i) atragerii de resurse de către Primăria Municipiului Bucureşti, ca urmare a emisiunii de euroobligaţiuni pe piaţa externă (în sumă de 500 milioane euro) şi (ii) al creşterii disponibilităţilor în valută ale Ministerului Finanţelor Publice în conturile deschise la Banca Naţională a României.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 30 Iunie 2005
(mld. lei)
Iunie/Mai 2005
(%)
Iunie 2005/Iunie 2004
(%)
Creditul intern 414 902 -0,7 19,9
Credit neguvernamental 489 564 3,9 39,3
Credit guvernamental net -74 662 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 7,9 la sută, până la 184 950 miliarde lei, pe seama creşterii cu 10,3 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 95 815 miliarde lei) şi a majorării cu 5,4 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 89 135 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 Iunie 2005
(mld. lei)
Iunie 2005/Mai 2005
(%)
Iunie 2005/Iunie 2004
(%)
M1 184 950 7,9 46,9
Numerar în afara băncilor 95 815 10,3 39,1
Disponibilităţi la vedere 89 135 5,4 56,3

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 1,6 la sută, până la 557 053 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 0,3 la sută, până la 154 575 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 20,8 la sută. La 30 iunie 2005, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 33,1 la sută (21,3 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2004.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 0,8 la sută, până la 148 828 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 1,8 la sută (până la 104 700 miliarde lei), depozitele condiţionate au crescut cu 1,2 la sută (până la 16 722 miliarde lei), iar certificatele de depozit s-au diminuat cu 2,9 la sută (cifrându-se la 27 406 miliarde lei). La 30 iunie 2005, depozitele în lei ale agenţilor economici au înregistrat o creştere de 78,1 la sută (62,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2004.

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat cu 2,9 la sută, până la nivelul de 253 650 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută au crescut cu 3,4 la sută, până la 7 036 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 2,0 la sută, până la 100 773 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 2,5 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2 795 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 4,8 la sută, până la 144 056 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au crescut cu 5,3 la sută, până la 3 996 milioane euro). Exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor au înregistrat o majorare de 57,9 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 21,1 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 109,3 la sută, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 Iunie 2005
(mld. lei)
Iunie/Mai 2005
(%)
Iunie 2005/Iunie 2004
(%)
Cvasibani 557 053 1,6 46,3
Economii ale populaţiei 154 575 0,3 33,1
Depozite în lei ale agenţilor economici 148 828 0,8 78,1
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
253 650 2,9 40,2
- populaţie 100 773 2,0 7,5
- agenţi economici 144 056 4,8 85,8

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar însumau 44 426 miliarde lei la sfârşitul lunii iunie 2005 (în creştere cu 1,3 la sută faţă de luna mai 2005). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 102,9 milioane euro (în creştere cu 3,4 la sută faţă de luna mai 2005).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 30 Iunie 2005
Iunie/Mai 2005
(%)
Iunie 2005/Iunie 2004
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor (mld. lei) 40 714 1,2 -27,1
Titluri de stat în valută în afara băncilor (mil. euro) 102,9 3,4 -40,8