Comunicat de presă


Indicatori monetari - mai 2010

24.06.2010

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii mai 2010 de 192 858,6 milioane lei. Faţă de luna aprilie 2010 aceasta a crescut cu 1,0 la sută (0,9 la sută în termeni reali), iar în raport cu mai 2009 masa monetară a crescut cu 8,8 la sută (4,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 mai 2010
(mil. lei)
mai. 2010/
apr. 2010
(%)
mai. 2010/
mai. 2009
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 78 667,9 3,0 -1,5
Numerar în circulaţie 25 542,8 3,1 5,7
Depozite overnight ** 53 125,1 3,0 -4,6
M2 (masa monetară intermediară) 190 109,3 1,0 7,6
M1 78 667,9 3,0 -1,5
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 111 441,4 -0,4 15,2
M3 (masa monetară în sens larg) 192 858,6 1,0 8,8
M2 190 109,3 1,0 7,6
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 2 749,3 3,1 302,0

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 mai 2010
(mil. lei)
mai. 2010/
apr. 2010
(%)
mai. 2010/
mai. 2009
(%)
Masa monetară (M3) 192 858,6 1,0 8,8
Active externe nete** 31 989,9 3,2 183,7
Active interne nete*** 160 868,7 0,6 -3,1

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna mai 2010 cu 1,4 la sută (1,2 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2010, până la nivelul de 203 112,1 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 0,1 la sută (-0,3 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 2,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 1,1 la sută). La 31 mai 2010, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 2,0 la sută (-2,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2009, pe seama majorării cu 6,7 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 6,7 la sută) şi a diminuării cu 4,7 la sută a componentei în lei (-8,7 la sută în termeni reali).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 mai 2010
(mil. lei)
mai. 2010/
apr. 2010
(%)
mai. 2010/
mai. 2009
(%)
Credit neguvernamental (total) 203 112,1 1,4 2,0
Credit neguvernamental în lei: 78 075,3 -0,1 -4,7
- gospodării ale populaţiei 37 877,5 0,1 -5,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 40 197,8 -0,3 -4,0
Credit neguvernamental în valută: 125 036,8 2,4 6,7
- gospodării ale populaţiei 62 615,7 2,0 4,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 62 421,1 2,7 9,0

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna mai cu 1,7 la sută, până la 53 182,1 milioane lei. La 31 mai 2010, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 60,3 la sută (53,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2009.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna mai 2010 cu 0,7 la sută faţă de luna aprilie 2010, până la nivelul de 168 456,4 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 mai 2010
(mil. lei)
mai. 2010/
apr. 2010
(%)
mai. 2010/
mai. 2009
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 168 456,4 0,7 8,4
Depozite în lei ale rezidenţilor: 106 235,1 -0,1 7,1
- gospodării ale populaţiei 62 807,7 -0,6 6,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 43 427,4 0,6 7,8
Depozite în valută ale rezidenţilor: 62 221,3 2,2 10,7
- gospodării ale populaţiei 38 419,3 2,0 17,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 23 802,0 2,5 1,0

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,6 la sută, până la 62 807,7 milioane lei. La 31 mai 2010, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 6,7 la sută (2,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2009.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 0,6 la sută, până la 43 427,4 milioane lei. La 31 mai 2010, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 7,8 la sută (3,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2009.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 2,2 la sută, până la nivelul de 62 221,3 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,9 la sută, până la 14 888,3 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 10,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor au crescut cu 10,7 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 17,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 17,7 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 1,0 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au majorat cu 1,0 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 531,1 milioane lei (soldul la 31 mai 2010), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 41 651,0 milioane lei (soldul la 31 mai 2010).