Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iulie 2005

31.08.2005

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii iulie 2005 de 74 080 milioane RON. Faţă de luna iunie 2005 aceasta s-a diminuat cu 0,2 la sută (-1,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu iulie 2004, masa monetară a înregistrat o creştere de 41,1 la sută (29,1 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 iulie 2005
(mil. RON)
Iulie / Iunie 2005
(%)
Iulie 2005/Iulie 2004
(%)
Masa monetară 74 080 -0,2 41,1
Active externe nete 39 832 -0,7 30,0
Active interne nete 34 248 0,5 56,6

Activele externe nete s-au diminuat în luna iulie cu 0,7 la sută, până la 39 832 milioane RON, fiind rezultatul scăderii cu 0,3 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al reducerii cu 4,2 la sută a componentei "Aur" (efect al reevaluării stocului de aur).

Activele interne nete s-au majorat cu 0,5 la sută, până la 34 248 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 1,9 la sută (până la 42 254 milioane RON), iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 8,5 la sută (ajungând la -8 006 milioane RON).

Creditul neguvernamental a crescut în luna iulie cu 3,3 la sută (2,2 la sută în termeni reali), până la nivelul de 50 548 milioane RON, ca urmare a creşterii cu 4,2 la sută a componentei în lei şi majorării cu 2,6 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 5,0 la sută). La 31 iulie 2005, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 37,6 la sută (25,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2004, pe seama majorării cu 37,3 la sută a componentei în lei (25,7 la sută în termeni reali) şi cu 37,8 la sută a componentei în valută exprimate în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 60,7 la sută).

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de -8 294 milioane RON (faţă de un sold negativ de -7 496 milioane RON în luna iunie 2005), în principal ca urmare a majorării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 iulie 2005
(mil. RON)
Iulie / Iunie 2005
(%)
Iulie 2005/Iulie 2004
(%)
Creditul intern 42 254 1,9 25,4
Credit neguvernamental 50 548 3,3 37,6
Credit guvernamental net -8 294 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 3,6 la sută, până la 19 162 milioane RON, pe seama creşterii cu 2,2 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 9 791 milioane RON) şi a majorării cu 5,1 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 9 371 milioane RON).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 iulie 2005
(mil. RON)
Iulie / Iunie 2005
(%)
Iulie 2005/Iulie 2004
(%)
M1 19 162 3,6 45,3
Numerar în afara băncilor 9 791 2,2 33,5
Disponibilităţi la vedere 9 371 5,1 60,0

Cvasibanii au înregistrat o scădere de 1,4 la sută, până la 54 918 milioane RON. Economiile populaţiei s-au majorat cu 1,4 la sută, până la 15 666 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 21,1 la sută. La 31 iulie 2005, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 30,8 la sută (19,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2004.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 1,1 la sută, până la 15 047 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 1,9 la sută (până la 10 666 milioane RON), depozitele condiţionate au crescut cu 1,5 la sută (până la 1 698 milioane RON), iar certificatele de depozit s-au diminuat cu 2,1 la sută (cifrându-se la 2 683 milioane RON). La 31 iulie 2005, depozitele în lei ale agenţilor economici au înregistrat o creştere de 70,6 la sută (56,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2004.

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au diminuat cu 4,6 la sută, până la nivelul de 24 205 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută au scăzut cu 2,4 la sută, până la 6 869 milioane EUR). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au redus cu 2,0 la sută, până la 9 876 milioane RON (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 0,3 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2 803 milioane EUR). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au diminuat cu 6,5 la sută, până la 13 469 milioane RON (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au scăzut cu 4,3 la sută, până la 3 822 milioane EUR). Exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor au înregistrat o majorare de 52,4 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 19,6 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 97,4 la sută, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 iulie 2005
(mil. RON)
Iulie / Iunie 2005
(%)
Iulie 2005/Iulie 2004
(%)
Cvasibani 54 918 -1,4 39,7
Economii ale populaţiei 15 666 1,4 30,8
Depozite în lei ale agenţilor economici 15 047 1,1 70,6
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
24 205 -4,6 30,7
- populaţie 9 876 -2,0 2,6
- agenţi economici 13 469 -6,5 69,3

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar însumau 4 686 milioane RON la sfârşitul lunii iulie 2005 (în scădere cu 1,8 la sută faţă de luna iunie 2005). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 195,6 milioane euro (în creştere cu 1 la sută faţă de luna iunie 2005).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 iulie 2005
Iulie / Iunie 2005
(%)
Iulie 2005/Iulie 2004
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor (mil. RON) 3 997 -1,8 -34,1
Titluri de stat în valută în afara băncilor (mil. euro) 195,6 1,0 -0,5