Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna august 2005

30.09.2005

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii august 2005 de 76 745 milioane RON. Faţă de luna iulie 2005 aceasta a crescut cu 3,6 la sută (3,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu august 2004 masa monetară a înregistrat o creştere de 39,9 la sută (28,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 August 2005
(mil. RON)
August 2005 / Iulie 2005
(%)
August 2005/August 2004
(%)
Masa monetară (M2) 76 745 3,6 39,9
Active externe nete 41 164 3,3 27,8
Active interne nete 35 581 3,9 57,2

Activele externe nete au crescut în luna august cu 3,3 la sută, până la 41 164 milioane RON, fiind rezultatul majorării cu 3,7 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al reducerii cu 0,1 la sută a componentei "Aur" (efect al reevaluării stocului de aur).

Activele interne nete s-au majorat cu 3,9 la sută, până la 35 581 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 4,4 la sută (până la 44 112 milioane RON), iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 6,6 la sută (ajungând la -8 531 milioane RON).

Creditul neguvernamental a crescut în luna august cu 3,6 la sută (3,5 la sută în termeni reali), până la nivelul de 52 352 milioane RON, ca urmare a creşterii cu 4,5 la sută a componentei în lei şi majorării cu 3,0 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 3,3 la sută). Creditul acordat populaţiei (având o pondere de 34,6 la sută în total credit neguvernametal) s-a majorat cu 7,1 la sută (7,0 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 7,3 la sută a componentei în lei (7,2 la sută în termeni reali) şi cu 7,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută acordat populaţiei a fost de 7,4 la sută). La 31 august 2005, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 37,4 la sută (26,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2004, pe seama majorării cu 40,4 la sută a componentei în lei (28,9 la sută în termeni reali) şi cu 35,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 58,1 la sută).

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de -8 240 milioane RON faţă de un sold negativ de -8 294 milioane RON în luna iulie 2005.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 August 2005
(mil. RON)
August 2005 / Iulie 2005
(%)
August 2005/August 2004
(%)
Creditul intern 44 112 4,4 26,6
Credit neguvernamental 52 352 3,6 37,4
Credit guvernamental net -8 240 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 6,8 la sută, până la 20 456 milioane RON, pe seama creşterii cu 2,0 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 9 985 milioane RON) şi a majorării cu 11,7 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 10 471 milioane RON).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 August 2005
(mil. RON)
August 2005/ Iulie 2005
(%)
August 2005/August 2004
(%)
M1 20 456 6,8 45,6
Numerar în afara băncilor 9 985 2,0 32,6
Disponibilităţi la vedere 10 471 11,7 60,6

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 2,5 la sută, până la 56 289 milioane RON. Economiile în lei ale populaţiei s-au majorat cu 1,3 la sută, până la 15 868 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 20,7 la sută. La 31 august 2005, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 29,6 la sută (19,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2004.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 6,5 la sută, până la 16 026 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 9,1 la sută (până la 11 632 milioane RON), depozitele condiţionate au crescut cu 1,2 la sută (până la 1 719 milioane RON), iar certificatele de depozit s-au diminuat cu 0,3 la sută (cifrându-se la 2 675 milioane RON). La 31 august 2005, depozitele în lei ale agenţilor economici au înregistrat o creştere de 66,3 la sută (52,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2004.

Depunerile în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi juridice, exprimate în lei, s-au majorat cu 0,8 la sută, până la nivelul de 24 395 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută au crescut cu 1,1 la sută, până la 6 948 milioane EUR). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au redus cu 0,1 la sută, până la 9 866 milioane RON (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 0,3 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2 810 milioane EUR). Depunerile în valută ale agenţilor economici au crescut cu 0,8 la sută, până la 13 574 milioane RON (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici s-au majorat cu 1,1 la sută, până la 3 866 milioane EUR). Exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor au înregistrat o majorare de 50,5 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 18,5 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 92,8 la sută, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 August 2005
(mil. RON)
August 2005/ Iulie 2005
(%)
August 2005/August 2004
(%)
Cvasibani 56 289 2,5 38,0
Economii în lei ale populaţiei 15 868 1,3 29,6
Depozite în lei ale agenţilor economici 16 026 6,5 66,3
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
24 395 0,8 29,0
- populaţie 9 866 -0,1 1,5
- agenţi economici 13 574 0,8 65,2

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar însumau 4 189 milioane RON la sfârşitul lunii august 2005 (în scădere cu 10,6 la sută faţă de luna iulie 2005). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 174,7 milioane EUR (în scădere cu 10,7 la sută faţă de luna iulie 2005).

Tabel 5. Titluri de stat deţinute de persoane fizice şi juridice nebancare
INDICATORI 31 August 2005
August 2005 / Iulie 2005
(%)
August 2005/August 2004
(%)
Titluri de stat în lei (mil. RON) 3 575 -10,5 -44,6
Titluri de stat în valută (mil. EUR) 174,7 -10,7 -16,5