Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna septembrie 2005

31.10.2005

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii septembrie 2005 de 80 152 milioane RON. Faţă de luna august 2005, aceasta a crescut cu 4,4 la sută (3,8 la sută în termeni reali), iar în raport cu septembrie 2004 masa monetară a înregistrat o creştere de 41,3 la sută (30,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 septembrie 2005
(mil. RON)
septembrie 2005/ august 2005
(%)
septembrie 2005/ septembrie 2004
(%)
Masa monetară (M2) 80 152 4,4 41,3
Active externe nete 44 167 7,3 31,1
Active interne nete 35 985 1,1 56,2

Activele externe nete au crescut în luna septembrie cu 7,3 la sută, până la 44 167 milioane RON, fiind rezultatul majorării cu 6,7 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al creşterii cu 12,3 la sută a componentei "Aur" ca efect al reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete s-au majorat cu 1,1 la sută, până la 35 985 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 4,8 la sută (până la 46 214 milioane RON), iar poziţia alte active nete şi-a majorat soldul negativ cu 19,9 la sută (în principal pe seama evoluţiei conturilor de capital), ajungând la -10 229 milioane RON.

Creditul neguvernamental a crescut în luna septembrie cu 5,1 la sută (4,5 la sută în termeni reali), până la nivelul de 55 012 milioane RON, ca urmare a creşterii cu 6,0 la sută a componentei în lei şi majorării cu 4,5 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 3,1 la sută). Creditul acordat populaţiei (având o pondere de 35,2 la sută în total credit neguvernametal) s-a majorat cu 7,1 la sută (6,4 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 5,6 la sută a componentei în lei (5,0 la sută în termeni reali) şi cu 8,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută acordat populaţiei a fost de 7,1 la sută).

La 30 septembrie 2005, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 39,8 la sută (28,9 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2004, pe seama majorării cu 46,4 la sută a componentei în lei (34,9 la sută în termeni reali) şi cu 35,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 56,7 la sută).

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de -8 798 milioane RON (faţă de un sold negativ de -8 240 milioane RON în luna august 2005), în principal ca urmare a majorării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 30 septembrie 2005
(mil. RON)
septembrie 2005/ august 2005
(%)
septembrie 2005/ septembrie 2004
(%)
Creditul intern 46 214 4,8 30,3
Credit neguvernamental 55 012 5,1 39,8
Credit guvernamental net -8 798 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 2,5 la sută, până la 20 964 milioane RON, pe seama creşterii cu 3,6 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 10 341 milioane RON) şi a majorării cu 1,5 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 10 623 milioane RON).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 septembrie 2005
(mil. RON)
septembrie 2005/ august 2005
(%)
septembrie 2005/ septembrie 2004
(%)
M1 20 964 2,5 46,8
Numerar în afara băncilor 10 341 3,6 34,8
Disponibilităţi la vedere 10 623 1,5 60,7

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 5,1 la sută, până la 59 188 milioane RON. Economiile în lei ale populaţiei s-au majorat cu 1,9 la sută, până la 16 177 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 20,2 la sută. La 30 septembrie 2005, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 29,2 la sută (19,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2004.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 8,7 la sută, până la 17 422 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 11,6 la sută (până la 12 981 milioane RON), certificatele de depozit au crescut cu 3,3 la sută (până la 2 763 milioane RON), iar depozitele condiţionate s-au diminuat cu 2,4 la sută (cifrându-se la 1 678 milioane RON). La 30 septembrie 2005, depozitele în lei ale agenţilor economici au înregistrat o creştere de 72,3 la sută (58,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2004.

Depunerile în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi juridice, exprimate în lei, s-au majorat cu 4,9 la sută, până la nivelul de 25 589 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută au crescut cu 3,5 la sută, până la 7 191 milioane EUR). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei au crescut cu 3,1 la sută, până la 10 167 milioane RON (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 1,7 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2 857 milioane EUR). Depunerile în valută ale agenţilor economici au crescut cu 6,8 la sută, până la 14 504 milioane RON (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici s-au majorat cu 5,4 la sută, până la 4 076 milioane EUR). Exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor au înregistrat o majorare de 49,1 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 20,4 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 85,0 la sută, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 septembrie 2005
(mil. RON)
septembrie 2005/ august 2005
(%)
septembrie 2005/ septembrie 2004
(%)
Cvasibani 59 188 5,1 39,4
Economii în lei ale populaţiei 16 177 1,9 29,2
Depozite în lei ale agenţilor economici 17 422 8,7 72,3
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
25 589 4,9 29,0
- populaţie 10 167 3,1 4,2
- agenţi economici 14 504 6,8 60,0

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar însumau 3 946 milioane RON la sfârşitul lunii septembrie 2005 (în scădere cu 5,8 la sută faţă de luna august 2005). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 176,1 milioane EUR (în creştere cu 0,8 la sută faţă de luna august 2005).

Tabel 5. Titluri de stat deţinute de persoane fizice şi juridice nebancare
INDICATORI 30 septembrie 2005
septembrie 2005 / august 2005
(%)
septembrie 2005/ septembrie 2004
(%)
Titluri de stat în lei (mil. RON) 3 320 -7,1 -49,6
Titluri de stat în valută(mil. EUR) 176,1 0,8 15,9