Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna octombrie 2005

30.11.2005

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii octombrie 2005 de 81 098 milioane RON. Faţă de luna septembrie 2005 aceasta a crescut cu 1,2 la sută (0,3 la sută în termeni reali), iar în raport cu octombrie 2004 masa monetară a înregistrat o creştere de 41,3 la sută (30,7 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 octombrie 2005
(mil. RON)
Octombrie 2005/ Septembrie 2005
(%)
Octombrie 2005/ Octombrie 2004
(%)
Masa monetară (M2) 81 098 1,2 41,3
Active externe nete 46 600 5,5 36,3
Active interne nete 34 498 -4,1 48,6

Activele externe nete au crescut în luna octombrie cu 5,5 la sută, până la 46 600 milioane RON, fiind rezultatul majorării cu 5,9 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al creşterii cu 2,1 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete s-au redus cu 4,1 la sută, până la 34 498 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 1,1 la sută (până la 46 700 milioane RON), iar poziţia alte active nete şi-a majorat soldul negativ cu 19,3 la sută (în principal pe seama diferenţelor nefavorabile rezultate din reevaluarea activelor şi pasivelor în valută), ajungând la -12 202 milioane RON.

Creditul neguvernamental a crescut în luna octombrie cu 4,5 la sută (3,6 la sută în termeni reali), până la nivelul de 57 486 milioane RON, ca urmare a creşterii cu 7,4 la sută a componentei în lei şi majorării cu 2,5 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 0,1 la sută). Creditul acordat populaţiei (având o pondere de 35,4 la sută în total credit neguvernamental) s-a majorat cu 5,1 la sută (comparativ cu 7,1 la sută în septembrie 2005), pe seama majorării cu 6,9 la sută a componentei în lei (comparativ cu 5,6 la sută în septembrie 2005) şi cu 3,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută acordat populaţiei a fost de 0,9 la sută faţă de 7,1 la sută în septembrie 2005). La 31 octombrie 2005, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 42,9 la sută (32,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2004, pe seama majorării cu 54,9 la sută a componentei în lei (43,3 la sută în termeni reali) şi cu 35,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 51,5 la sută).

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de -10 786 milioane RON (faţă de un sold negativ de -8 799 milioane RON în luna septembrie 2005), în principal ca urmare a majorării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 octombrie 2005
(mil. RON)
Octombrie 2005/ Septembrie2005
(%)
Octombrie 2005/ Octombrie 2004
(%)
Creditul intern 46 700 1,1 31,2
Credit neguvernamental 57 486 4,5 42,9
Credit guvernamental net -10 786 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 1,5 la sută, până la 21 289 milioane RON, pe seama majorării cu 3,8 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 11 031 milioane RON) şi a diminuării cu 0,8 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 10 258 milioane RON).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 octombrie 2005
(mil. RON)
Octombrie 2005/ Septembrie2005
(%)
Octombrie 2005/ Octombrie 2004
(%)
M1 21 289 1,5 48,8
Numerar în afara băncilor 10 258 -0,8 31,9
Disponibilităţi la vedere 11 031 3,8 68,8

Cvasibaniiau înregistrat o creştere de 1,1 la sută, până la 59 809 milioane RON. Economiile în lei ale populaţiei s-au majorat cu 0,1 la sută, până la 16 193 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 20,0 la sută. La 31 octombrie 2005, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 26,7 la sută (17,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2004.

Depozitele în lei ale agenţilor economici s-au redus cu 1,5 la sută, până la 17 156 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au diminuat cu 2,7 la sută (până la 12 637 milioane RON), certificatele de depozit au crescut cu 1 la sută (până la 2 790 milioane RON), iar depozitele condiţionate s-au majorat cu 3,1 la sută (cifrându-se la 1 729 milioane RON). La 31 octombrie 2005, depozitele în lei ale agenţilor economici au înregistrat o creştere de 63,9 la sută (51,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2004.

Depunerile în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi juridice, exprimate în lei, s-au majorat cu 3,4 la sută, până la nivelul de 26 460 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută au crescut cu 0,8 la sută, până la 7 249 milioane EUR). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei au crescut cu 4,6 la sută, până la 10 635 milioane RON (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 2 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2 914 milioane EUR). Depunerile în valută ale agenţilor economici au crescut cu 2,4 la sută, până la 14 851 milioane RON (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 4 068 milioane EUR). Exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor au înregistrat o majorare de 49,4 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 23,2 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 81,5 la sută, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 Octombrie 2005
(mil. RON)
Octombrie 2005/ Septembrie2005
(%)
Octombrie 2005/ Octombrie 2004
(%)
Cvasibani 59 809 1,1 38,8
Economii în lei ale populaţiei 16 193 0,1 26,7
Depozite în lei ale agenţilor economici 17 156 -1,5 63,9
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
26 460 3,4 33,4
- populaţie 10 635 4,6 10,1
- agenţi economici 14 851 2,4 62,1

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar însumau 3 835 milioane RON la sfârşitul lunii octombrie 2005 (în scădere cu 2,8 la sută faţă de luna septembrie 2005). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 180 milioane EUR (în creştere cu 2,2 la sută faţă de luna septembrie 2005).

Tabel 5. Titluri de stat deţinute de persoane fizice şi juridice nebancare
INDICATORI 31 octombrie 2005
Octombrie 2005/ Septembrie2005
(%)
Octombrie 2005/ Octombrie 2004
(%)
Titluri de stat în lei (mil. RON) 3 178 -4,3 -50,7
Titluri de stat în valută(mil. EUR) 180 2,2 15,8