Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna decembrie 2005

31.01.2006

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii decembrie 2005 de 86 332 milioane RON. Faţă de luna noiembrie 2005 aceasta a crescut cu 6,1 la sută (5,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu decembrie 2004 masa monetară a înregistrat o creştere de 33,9 la sută (23,3 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 decembrie 2005
(mil. RON)
decembrie 2005/ noiembrie 2005
(%)
decembrie 2005/ decembrie 2004
(%)
Masa monetară (M2) 86 332 6,1 33,9
Active externe nete 45 441 -0,03 25,6
Active interne nete 40 891 13,7 44,6

Activele externe nete s-au menţinut la un nivel relativ constant (45 441 milioane RON); în structură, valutele convertibile s-au diminuat cu 0,6 la sută, iar aurul a crescut cu 4,2 la sută pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete s-au majorat cu 13,7 la sută, până la 40 891 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 9,9 la sută, până la 54 664 milioane RON.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 decembrie 2005
(mil. RON)
decembrie 2005/ noiembrie 2005
(%)
decembrie 2005/ decembrie 2004
(%)
Credit intern 54 664 9,9 49,7
Credit neguvernamental 60 673 1,7 45,3
Credit guvernamental net -6 009 - -

Creditul neguvernamental a crescut în luna decembrie cu 1,7 la sută (1,2 la sută în termeni reali), până la nivelul de 60 673 milioane RON. Creditul în lei a crescut cu 6,9 la sută (6,4 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 2,3 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 2,9 la sută). La 31 decembrie 2005, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 45,3 la sută (33,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2004, pe seama majorării cu 70,3 la sută a componentei în lei (56,8 la sută în termeni reali) şi cu 29,1 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 39,3 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental şi componentele acestuia
INDICATORI 31 decembrie 2005
(mil. RON)
decembrie 2005/ noiembrie 2005
(%)
decembrie 2005/ decembrie 2004
(%)
Creditul neguvernamental (total) 60 673 1,7 45,3
Credit neguvernamental în lei, din care: 27 911 6,9 70,3
- populaţie 11 948 8,0 86,1
- persoane juridice 15 963 6,1 60,2
Credit neguvernamental în valută, din care 32 762 -2,3 29,1
- populaţie 9 423 -7,8 72,8
- persoane juridice 23 339 0,2 17,1

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de - 6 009 milioane RON (faţă de un sold negativ de - 9 895 milioane RON în luna noiembrie 2005), în principal ca urmare a diminuării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 16,2 la sută, până la 24 550 milioane RON, pe seama majorării cu 22,1 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 13 165 milioane RON) şi a creşterii cu 10,0 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 11 385 milioane RON).

Tabel 4. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 decembrie 2005
(mil. RON)
decembrie 2005/ noiembrie 2005
(%)
decembrie 2005/ decembrie 2004
(%)
M1 24 550 16,2 60,6
Numerar în afara băncilor 11 385 10,0 52,5
Disponibilităţi la vedere 13 165 22,1 68,3

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 2,5 la sută, până la 61 782 milioane RON. Economiile în lei ale populaţiei s-au majorat cu 4,2 la sută, până la 16 984 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 19,7 la sută. La 31 decembrie 2005, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 24,7 la sută (14,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2004.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 6,5 la sută, până la 18 914 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 7,4 la sută (până la 14 330 milioane RON), depozitele condiţionate au crescut cu 11,0 la sută (cifrându-se la 1 942 milioane RON), iar certificatele de depozit s-au redus cu 1,2 la sută (până la 2 642 milioane RON). La 31 decembrie 2005, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 56,4 la sută (44,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2004.

Depunerile în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi juridice, exprimate în lei, s-au diminuat cu 1,2 la sută, până la nivelul de 25 884 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută au scăzut cu 1,8 la sută, până la 7 039 milioane EUR). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depunerile în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o majorare de 19 la sută; depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 26,7 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice s-au majorat cu 13,4 la sută.

Tabel 5. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 decembrie 2005
(mil. RON)
decembrie 2005/ noiembrie 2005
(%)
decembrie 2005/ decembrie 2004
(%)
Cvasibani 61 782 2,5 25,6
Economii în lei ale populaţiei 16 984 4,2 24,7
Depozite în lei ale persoanelor juridice 18 914 6,5 56,4
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
25 884 -1,2 10,3
- populaţie 11 518 4,9 17,5
- persoane juridice 14 366 -5,6 5,2

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar însumau 3 854 milioane RON la sfârşitul lunii decembrie 2005 (în creştere cu 0,6 la sută faţă de luna noiembrie 2005). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 182,3 milioane EUR (în scădere cu 1,8 la sută faţă de luna noiembrie 2005).

Tabel 6. Titluri de stat deţinute de persoane fizice şi juridice nebancare
INDICATORI 31 decembrie 2005
decembrie 2005/ noiembrie 2005
(%)
decembrie 2005/ decembrie 2004
(%)
Titluri de stat în lei (mil.RON) 3 184 1,0 -49,0
Titluri de stat în valută (mil. EUR) 182,3 -1,8 20,4