Comunicat de presă


Comunicat de presă după misiunea comună a Comisiei Europene, Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale în România

10.05.2010

O misiune comună a Comisiei Europene, FMI-ului şi Băncii Mondiale a încheiat discuţiile cu autorităţile române cu privire la implementarea programului de politici economice în cadrul programului de asistenţă multilaterală în valoare de € 20 miliarde. S-a căzut de acord asupra unor măsuri suplimentare care să reducă deficitul bugetar pe 2010 la 7,3% din PIB (conform metodologiei ESA95). Un astfel de efort de consolidare este necesar pentru a pune finanţele publice româneşti pe un picior solid şi pentru a crea condiţiile necesare pentru o revenire economică sustenabilă.

O misiune comună a Comisiei Europene, FMI-ului şi Băncii Mondiale s-a aflat în Bucureşti în perioada 26 aprilie-10 mai pentru a evalua conformarea autorităţilor române cu condiţiile de politică economică ataşate programului UE de asistenţă a balanţei de plăţi. Misiunea Comisiei, condusă de Matthias Mors, director în cadrul direcţiei generale de afaceri economice şi financiare (ECFIN) şi de Fabienne Ilzkovitz, şefă de unitate la ECFIN, a concluzionat în mod provizoriu că luând în considerare măsurile suplimentare de tăiere a cheltuielilor anunţate de autorităţile române, condiţiile de politică economică ataşate împrumutului UE au fost în mare parte atinse.

România a fost atinsă sever de criza economică mondială. Aceasta a avut ca efect scăderea veniturilor guvernamentale, în timp ce cheltuielile sociale au crescut. Deşi speranţele într-o revenire economică timpurie nu s-au realizat din cauza unei ierni dificile şi a unei cereri interne slabe, ţara ar trebui să iasă din recesiune în a doua parte a anului. În plus, de la începutul programului de susţinere a balanţei de plăţi în mai 2009, leul s-a stabilizat, inflaţia este ţinută sub control şi dobânzile au scăzut, creând astfel condiţiile ca întreprinderile să-şi revină din declinul economic. Însă, există încă incertitudini cu privire la mediul extern. În aceste condiţii, România trebuie să-şi sporească eforturile de reformă economică şi de consolidare bugetară.

Autorităţile române şi misiunea au căzut de acord că performanţa fiscală în primul trimestru 2010 a fost slabă, atât pe partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli. Fără măsuri suplimentare, ţinta de deficit pe 2010 (5,9% din PIB după metodologia cash şi 6,4% din PIB după metodologia ESA95) ar fi fost ratată cu o marjă semnificativă. Având în vedere acest fapt, autorităţile române au decis să ia un număr de măsuri suplimentare având drept scop reducerea deficitului la 7,3% din PIB după metodologia ESA95. Aceste măsuri, în principal pe partea de cheltuieli, includ reduceri substanţiale ale salariilor din sectorul public şi pensiilor, precum şi o reducere ţintită a altor cheltuieli de asistenţă socială. Dacă aceste măsuri se dovedesc a fi insuficiente pentru a atinge ţinta de deficit agreată, autorităţile române s-au angajat să implementeze măsuri de creştere a veniturilor pentru a atinge ţinta de deficit de 7,3% din PIB.

Misiunea a concluzionat că România a îndeplinit în mare parte celelalte condiţii de politică economică asociate împrumutului UE. Guvernul a avansat în zona de guvernanţă fiscală: legea responsabilităţii fiscale a fost adoptată de către parlament în luna martie; membrii consiliului fiscal au fost desemnaţi; şi o strategie bugetară pe termen mediu se află în pregătire. Adoptarea de către parlament a noii legi a pensiilor precum şi a celei de-a doua etape a reformei salariilor în sectorul public sunt acum o prioritate clară. S-au făcut, de asemenea, progrese în ceea ce priveşte reglementarea şi supravegherea sectorului financiar. A fost adoptată recent legislaţia menită să îmbunătățească cadrul de administrare specială a băncilor şi să asigure independenţa autorităților de supraveghere a sectorului financiar nebancar. . În plus, un contract a fost semnat cu Banca Mondială pentru a se efectua o analiză funcţională a administraţiei publice. Acest lucru este esenţial pentru a se face un progres mai rapid în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor structurale din partea Uniunii Europene.

La nivel tehnic o evaluare pozitivă va fi raportată la Bruxelles. Cu condiţia unei decizii favorabile a Comisiei şi după consultarea statelor membre UE, memorandumul conţinând noile măsuri convenite va fi semnat în iunie 2010.

Pentru mai multe informaţii accesaţi link-ul referitor la programul de asistenţă a balanţei de plăţi pentru România:
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/financial_operations/2010-01-28-bop-romania_en.htmComunicatul original poate fi accesat pe portalul Uniunii Europene.