Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna ianuarie 2006

28.02.2006

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii ianuarie 2006 de 85 727 milioane RON. Faţă de luna decembrie 2005 aceasta s-a diminuat cu 0,7 la sută (-1,7 la sută în termeni reali), iar în raport cu ianuarie 2005 masa monetară a crescut cu 35,8 la sută (24,7 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 ianuarie 2006
(mil. RON)
ianuarie 2006/decembrie 2005
(%)
ianuarie 2006/ ianuarie 2005
(%)
Masa monetară (M2) 85 727 -0,7 35,8
Active externe nete 46 477 2,3 29,3
Active interne nete 39 250 -4,0 44,5

Activele externe nete au crescut în luna ianuarie cu 2,3 la sută, înregistrând 46 477 milioane RON, fiind rezultatul majorării cu 1,7 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al creşterii cu 6,7 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete s-au redus cu 4,0 la sută, înregistrând 39 250 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern s-a diminuat cu 1,1 la sută, până la 54 061 milioane RON.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 ianuarie 2006
(mil. RON)
ianuarie 2006/ decembrie 2005
(%)
ianuarie 2006/ ianuarie 2005
(%)
Credit intern 54 061 -1,1 51,0
Credit neguvernamental 61 627 1,6 49,1
Credit guvernamental net -7 566 - -

Creditul neguvernamental a crescut în luna ianuarie cu 1,6 la sută (0,5 la sută în termeni reali), până la nivelul de 61 627 milioane RON. Creditul în lei a crescut cu 5,3 la sută (4,2 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 1,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,1 la sută). La 31 ianuarie 2006, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 49,1 la sută (36,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2005, pe seama majorării cu 77,3 la sută a componentei în lei (62,8 la sută în termeni reali) şi cu 30,3 la sută a componentei în valută exprimate în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 35,2 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental şi componentele acestuia
INDICATORI 31 ianuarie 2006
(mil. RON)
ianuarie 2006/ decembrie 2005
(%)
ianuarie 2006/ ianuarie 2005
(%)
Creditul neguvernamental (total) 61 627 1,6 49,1
Credit neguvernamental în lei, din care: 29 392 5,3 77,3
- populaţie 12 578 5,3 94,7
- persoane juridice 16 814 5,3 66,1
Credit neguvernamental în valută, din care 32 235 -1,6 30,3
- populaţie 9 539 1,2 74,3
- persoane juridice 22 696 -2,8 17,8

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de -7 566 milioane RON (faţă de un sold negativ de -6 009 milioane RON în luna decembrie 2005), în principal ca urmare a majorării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului.

Masa monetară în sens restrâns (M1) a scăzut cu 4,0 la sută, înregistrând 23 560 milioane RON, pe seama reducerii cu 3,6 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 10 977 milioane RON) şi a diminuării cu 4,4 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 12 583 milioane RON).

Tabel 4. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 ianuarie 2006
(mil. RON)
ianuarie 2006/ decembrie 2005
(%)
ianuarie 2006/ ianuarie 2005
(%)
M1 23 560 -4,0 65,4
Numerar în afara băncilor 10 977 -3,6 51,6
Disponibilităţi la vedere 12 583 -4,4 79,7

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 0,6 la sută, ajungând la 62 167 milioane RON. Economiile în lei ale populaţiei s-au majorat cu 1,4 la sută, până la 17 214 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 20,1 la sută. La 31 ianuarie 2006, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 22,9 la sută (12,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2005.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au diminuat cu 0,6 la sută, până la 18 803 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au redus cu 0,3 la sută (până la 14 285 milioane RON), depozitele condiţionate au scăzut cu 1,4 la sută (cifrându-se la 1 915 milioane RON), iar certificatele de depozit s-au redus cu 1,5 la sută (până la 2 603 milioane RON). La 31 ianuarie 2006, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 60,8 la sută (47,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2005.

Depunerile în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi juridice, exprimate în lei, au crescut cu 1,0 la sută, până la nivelul de 26 150 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută au crescut cu 2,8 la sută, până la 7 234 milioane EUR). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depunerile în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o majorare de 17,0 la sută; depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 23,0 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice s-au majorat cu 12,8 la sută.

Tabel 5. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 ianuarie 2006
(mil. RON)
ianuarie 2006/ decembrie 2005
(%)
ianuarie 2006/ ianuarie 2005
(%)
Cvasibani 62 167 0,6 27,2
Economii în lei ale populaţiei 17 214 1,4 22,9
Depozite în lei ale persoanelor juridice 18 803 -0,6 60,8
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
26 150 1,0 12,8
- populaţie 11 408 -1,0 18,6
- persoane juridice 14 742 2,6 8,7

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar însumau 3 931 milioane RON la sfârşitul lunii ianuarie 2006 (în creştere cu 2,0 la sută faţă de luna decembrie 2005). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 174,2 milioane EUR (în scădere cu 4,4 la sută faţă de luna decembrie 2005).

Tabel 6. Titluri de stat deţinute de persoane fizice şi juridice nebancare
INDICATORI 31 ianuarie 2006
ianuarie 2006/ decembrie 2005
(%)
ianuarie 2006/ ianuarie 2005
(%)
Titluri de stat în lei (mil.RON) 3 301 3,7 -42,4
Titluri de stat în valută (mil. EUR) 174,2 -4,4 13,3