Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

04.05.2010

În şedinţa din 4 mai 2010, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an de la 6,5 la sută începând cu data de 5 mai 2010;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document ce va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 6 mai 2010.

Analiza evoluţiei indicatorilor macroeconomici relevă continuarea procesului de dezinflaţie şi a dinamicii anuale ascendente a exporturilor, precum şi menţinerea deficitului de cont curent la niveluri sustenabile. În acelaşi timp, se constată persistenţa atât a deficitului de cerere agregată, cât şi a scăderii în termeni anuali a creditului acordat sectorului privat.

Rata anuală a inflaţiei a coborât la nivelul de 4,2 la sută în luna martie de la 4,47 la sută în luna februarie, revenind astfel în interiorul intervalului de variaţie din jurul ţintei, în special ca efect al evoluţiei favorabile a preţurilor alimentare, pe fondul volatilităţii relativ reduse a cursului de schimb al leului. Rata anuală a inflaţiei de baza CORE2 ajustate1 şi-a păstrat trendul descendent, plasându-se în continuare sub nivelul de 2 la sută.

În plan monetar este de consemnat continuarea trendului descendent al ratelor medii ale dobânzilor pe diferite segmente ale pieţei financiare interne, ca efect al reducerilor succesive ale ratei dobânzii de politică monetară şi al îmbunătăţirii lichidităţii din sistemul bancar, procesul de ajustare a ratelor dobânzilor practicate de instituţiile de credit faţă de clienţii non-bancari continuând.

Conduita politicii monetare a vizat asigurarea unui ansamblu de condiţii monetare reale în sens larg adecvate atât convergenţei ratei inflaţiei către obiectivele stabilite pe termen mediu, cât şi revitalizării sustenabile a procesului de creditare a economiei româneşti.

Prognoza actualizată relevă perspectiva continuării dezinflaţiei, dar şi o relativă accentuare a riscurilor de provenienţă internă asociate realizării obiectivelor politicilor fiscală şi a veniturilor în sectorul public, precum şi a incertitudinilor privind evoluţia mediului economic extern în condiţiile recentelor tensiuni induse de criza finanţelor publice din Grecia. Aceşti factori ar putea complica perspectivele redresării economiei româneşti.

În acest context, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută de la 6,5 la sută pe an. Ca urmare a acestei decizii, începând cu data de 5 mai 2010, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se reduce la nivelul de 2,25 la sută pe an de la 2,5 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de credit (Lombard) va fi de 10,25 la sută pe an faţă de 10,5 la sută. În acelaşi timp, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei se reduce la 15,5 la sută, începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2010.

CA al BNR a hotărât, de asemenea, gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit.

Totodată, CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care evaluează contextul macroeconomic recent, analizează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare. Raportul va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă în data de 6 mai 2010.

CA al BNR reafirmă că respectarea în continuare a obiectivelor asumate în cadrul aranjamentului multilateral de finanţare externă cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale este de natură să faciliteze consecvenţa mix-ului de politici macroeconomice, esenţială pentru asigurarea unui proces de dezinflaţie sustenabil, menţinerea stabilităţii financiare şi relansarea durabilă a activităţii economice.

BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor de care dispune, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 30 iunie 2010.

1 ) Calculată de BNR, prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi băuturilor alcoolice.