Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna martie 2006

28.04.2006

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii martie 2006 de 87 528 milioane RON.

Faţă de luna februarie 2006 aceasta s-a majorat cu 2,2 la sută (1,9 la sută în termeni reali), iar în raport cu martie 2005 masa monetară a crescut cu 28,8 la sută (18,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 martie 2006
(mil. RON)
martie 2006/ februarie 2006
(%)
martie 2006/ martie 2005
(%)
Masa monetară (M2) 87 528 2,2 28,8
Active externe nete 45 354 -0,6 22,0
Active interne nete 42 174 5,3 37,0

Activele externe nete s-au diminuat în luna martie cu 0,6 la sută, înregistrând 45 354 milioane RON. Această evoluţie a fost rezultatul reducerii cu 1,3 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al creşterii cu 4,1 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 5,3 la sută, înregistrând 42 174 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern s-a majorat cu 5,9 la sută (până la 57 488 milioane RON).

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 martie 2006
(mil. RON)
martie 2006/ februarie 2006
(%)
martie 2006/ martie 2005
(%)
Credit intern 57 488 5,9 47,4
Credit neguvernamental 65 675 5,2 51,7
Credit guvernamental net -8 187 - -

Creditul neguvernamental a crescut în luna martie cu 5,2 la sută (5,0 la sută în termeni reali), până la nivelul de 65 675 milioane RON. Creditul în lei a crescut cu 6,7 la sută (6,4 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 3,8 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 2,7 la sută). La 31 martie 2006, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 51,7 la sută (39,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2005, pe seama majorării cu 92,8 la sută a componentei în lei ( 77,8 la sută în termeni reali) şi cu 24,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 30,5 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental şi componentele acestuia
INDICATORI 31 martie 2006
(mil. RON)
martie 2006/ februarie 2006
(%)
martie 2006/ martie 2005
(%)
Creditul neguvernamental (total) 65 675 5,2 51,7
Credit neguvernamental în lei,
din care:
33 005 6,7 92,8
- populaţie 14 443 9,2 117,4
- persoane juridice 18 562 4,7 77,1
Credit neguvernamental în valută,
din care:
32 670 3,8 24,8
- populaţie 9 844 4,8 53,6
- persoane juridice 22 826 3,4 15,5

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de -8 187 milioane RON (faţă de un sold negativ de -8 101 milioane RON în luna februarie 2006).

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 1,4 la sută, până la 23 843 milioane RON, pe seama creşterii cu 2,8 la sută a numerarului în circulaţie şi a majorării cu 0,2 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere.

Tabel 4. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 martie 2006
(mil. RON)
martie 2006/ februarie 2006
(%)
martie 2006/ martie 2005
(%)
M1 23 843 1,4 54,2
Numerar în afara băncilor 11 480 2,8 47,4
Disponibilităţi la vedere 12 363 0,2 61,0

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 2,4 la sută, ajungând la 63 685 milioane RON. Economiile în lei ale populaţiei s-au majorat cu 0,7 la sută, până la 17 480 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 20 la sută. La 31 martie 2006, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 15,7 la sută (6,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2005.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au majorat cu 6,5 la sută, până la 19 798 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 10,3 la sută (până la 15 596 milioane RON), depozitele condiţionate s-au majorat cu 1,4 la sută (cifrându-se la 1 925 milioane RON), iar certificatele de depozit s-au redus cu 10,4 la sută (până la 2 277 milioane RON). La 31 martie 2006, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 37,8 la sută (27,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2005.

Depunerile în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi juridice, exprimate în lei, au crescut cu 0,7 la sută, până la nivelul de 26 407 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută au scăzut cu 0,5 la sută, până la 7 500 milioane EUR). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depunerile în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o majorare de 20,0 la sută; depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 26,1 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice s-au majorat cu 15,6 la sută.

Tabel 5. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 martie 2006
(mil. RON)
martie 2006/ februarie 2006
(%)
martie 2006/ martie 2005
(%)
Cvasibani 63 685 2,4 21,3
Economii în lei ale populaţiei 17 480 0,7 15,7
Depozite în lei ale persoanelor juridice 19 798 6,5 37,8
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
26 407 0,7 14,7
- populaţie 11 506 0,7 20,5
- persoane juridice 14 901 0,6 10,6

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar însumau 4 052 milioane RON la sfârşitul lunii martie 2006 (în creştere cu 2,8 la sută faţă de luna februarie 2006). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 174,1 milioane EUR (în scădere cu 1,6 la sută faţă de luna februarie 2006).

Tabel 6. Titluri de stat deţinute de persoane fizice şi juridice nebancare
INDICATORI 31 martie 2006
martie 2006/ februarie 2006
(%)
martie 2006/ martie 2005
(%)
Titluri de stat în lei
(mil.RON)
3 438,7 3,5 -23,2
Titluri de stat în valută
(mil. EUR)
174,1 -1,6 -23,9